Skip to content

Taksi Helsinki

Taksi Helsinki sparer miljøet og offentlige midler med optimaliseringsalgoritme

Kundecase

Gjennom en løsning laget av twoday, kan nå flere pasienter reise i samme taxi for å komme til sine helselokasjoner. Dette reduserer kostnadene betydelig for Folketrygdinstitusjonen som betaler for turene, samtidig som det reduserer miljøbelastningen.

Utfordringen

Finland bruker over 150 millioner euro årlig på å subsidiere pasientreiser. Dette representerer en betydelig utgift for det finske samfunnet, men understreker samtidig at alle som trenger transporthjelp skal få det.

Dette skapte et ønske om å undersøke om dagens løsning kunne forbedres. Kunne den effektiviseres og gjøres mer bærekraftig, samtidig som man sikret at alle som trenger transporthjelp får det?

Å finne gode reisekombinasjoner er derimot ikke en enkel oppgave. Alle passasjerer må komme tidsnok til sine avtaler, reisene må ikke forlenges mer enn nødvendig, og alle passasjerer må kunne reise sammen og få plass i det tildelte kjøretøyet. Mange faktorer må tas i betraktning for å opprettholde en god kundeopplevelse og oppnå målene med å kombinere reisene. 

Bilde av en rød taxi bakfra

Løsningen

Taksi Helsinki opererer som tjenesteleverandør for Kela-turer i åtte ulike kommuner. I denne casen anvendte twoday en optimaliseringsalgoritme som de tidligere hadde utviklet, for å kombinere turer sammen med Taksi Helsinki og deres dispatch-partner MTI Dispatch.

Optimalisering er egnet for situasjoner der flere lignende beslutninger tas samtidig og effektene er målbare. Når det gjelder å kombinere turer, er målene klare – jo færre kilometer det tar å transportere kundene til deres destinasjon, jo bedre. Flertallet av disse taxiturene kan kombineres med en annen hvis grensebetingelsene er oppfylt. For hver tur må man avgjøre om den skal kombineres eller ikke, og i så fall, hva den skal kombineres med. twodays algoritme er i stand til å gå gjennom et stort antall kombinasjoner på kort tid og vise de beste forslagene til brukeren.

“Vi ønsket den mest effektive løsningen for å kombinere turene, og derfor valgte vi twoday. Vi har vært veldig fornøyde med samarbeidet.”
Teemu Niemelä, Service Manager hos Taksi Helsinki

Verdien

Ifølge Teemu Niemelä, Service Manager hos Taksi Helsinki, har løsningen som twoday utviklet fungert veldig bra.

“twodays løsning har overgått alle våre forventninger. Vi kan kombinere en femtedel av Kela-turene, og vi er nå den mest effektive operatøren i Finland på dette området. I Uusimaa alene spares det mer enn 250 000 kjørte kilometer årlig gjennom effektive og automatiske kombinasjoner av pasientreiser. De økonomiske besparelsene er omtrent dobbelt så store som besparelsene i kilometer, sier Niemelä.

Kompenserte taxiturer for brukerne er en essensiell del av hverdagen, og tilgjengeligheten er avgjørende. Hensikten med å kombinere turer er å sikre at alle som trenger en tur, får en.

"Ved å betjene flere kunder med samme bil, forbedres tilgjengeligheten av biler og belastningen på miljøet reduseres," avslutter Niemelä.

Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg? Ikke nøl med å ta kontakt med oss!