Skip to content

Remeo: Besparelser og utslippsreduksjoner gjennom ruteoptimalisering 

Ruteplanlegging spiller en viktig rolle for effektiviteten av avfallsinnsamling. Man kan oppnå betydelige kostnadsbesparelser og miljøfordeler gjennom effektiv planlegging. Remeo har gjennomført et omfattende prosjekt for å gjøre driften mer effektiv. Les hvordan twoday har samarbeidet med Remeo for å optimalisere ruteplanleggingen. 

Bilde med en PC-skjerm og en dame som jobber i bakgrunnen

I dette prosjektet ble ruter for tømming av avfallscontainere i en stor finsk by optimalisert ved hjelp av en algoritme utviklet av twoday. Dette ble gjort ved å bruke et verktøy som leser data fra Remeos informasjonssystem, konverterer det til et format egnet for optimalisering og så mate resultatene tilbake til Remeos system i riktig format. 

Med optimaliseringsalgoritmene ble en kjørerute opprettet for hver dag i uken, med tanke på skiftspesifikke begrensninger. I tillegg ble det utviklet en ny algoritme som balanserer tømmingsfrekvensen over ulike uker. Flere alternative scenarier ble beregnet med de tilgjengelige dataene, for eksempel avhengig av antall kjøredager tilgjengelig. 

De viktigste indikatorene som sier noe om effektiviteten av Remeos operasjoner er total lengde på rutene, kjøretider og balansering. Rutebalansering refererer til planlegging av tømming i løpet av uken slik at kjøreskiftene på forskjellige dager er så like som mulig. For lange ruter resulterer i overtid, mens for korte ruter ikke utnytter arbeidstiden effektivt. 

Intervallet mellom tømming av beholderne varierer mellom 1 og 60 dager, noe som gir mange muligheter for ruteplanlegging, men samtidig øker antall alternativer betydelig som må vurderes. I tillegg til plasseringen av beholderne og tømmingsintervallene, må intervallet der tømmingen kan utføres tas i betraktning på noen steder. 

"Samarbeidet med twoday gikk veldig radig fremover, og prosjektet var transparent takket være de ukentlige fremdriftsrapportene. Til å begynne med var jeg skeptisk til prosjektet, men jeg kjente jeg ble mye mer positiv til det da jeg så de første resultatene,"

sier Joonas Savolainen,
prosjektleder hos Remeo. 

twoday

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med optimering?

Trine Bjertnæs

Head of Sales
trine.bjertnas@twoday.com
995 72 995