Skip to content
twoday

Digitalisering av saksflyt

Länsstyrelserna

twoday hjalp Länsstyrelsen med å digitalisere deres saksflyt med e-tjenesten "Mina Meddelanden"(Mine meldinger), som gjør det mulig for borgere å raskt og sikkert motta meldinger fra myndigheter.

Bakgrunn for prosjektet

I løpet av høsten 2017 ble det gjennomført en teknisk forstudie der de blant annet undersøkte de tekniske forutsetningene for meldingstjenesten og gjennomgikk leverandører og andre myndigheters løsninger.

Forstudien inkluderte også et IT- og informasjonssikkerhetsperspektiv. I løpet av 2018 har vi hatt et gjennomføringsprosjekt der vi besluttet å koble tre saksganger innen miljøområdet via vårt sak- og dokumenthåndteringssystem.

Målsetning og resultat

Länsstyrelserna trengte en sikker måte å digitalisere hele saksganger fra den innkommende e-tjenesten til utsendelse. Resultatet er en løsning som alle de 21 länsstyrelsene er koblet til via deres felles tekniske plattform og vår felles forsendelsestjeneste med twodays integrasjonsplattform (Ciceron Integration Services).

Dette sparer tid for saksbehandleren ved å kunne ekspedere direkte fra virksomhetssystemet, og med færre utsendelser via papirbrev, sparer det også på sikt både transport, miljø og kostnader for utskrift og porto.

Tips til organisasjoner som ønsker å koble seg til Mina Meddelanden:

  1. Gjør en analyse av hvilken teknisk løsning som passer best for organisasjonen.
  2. Bygg et brukervennlig grensesnitt.
  3. Koble deretter en strøm til Mina Meddelanden.

"Prosjektets leveranse er etterspurt av mange ansatte, noe som gjør det til en verdsatt innsats som har blitt godt mottatt og fått god hjelp fra de som har henvendt seg til prosjektet for å få hjelp eller informasjon."

Ewa Larsson, IT-administrasjonssjef
i Länsstyrelserna

twoday

Kontakt oss

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss i dag.