Skip to content

Lovisenberg Diakonale Sykehus: Covid-19-rapport i Qlik og NPrinting

Kundecase

Lovisenberg Diakonale Sykehus og twoday har over lengre tid jobbet sammen for å utvikle applikasjoner i QlikView. 

Da koronaviruset kom til Norge for fullt endret behovet seg og det ble satt i gang en omdirigering av ressursene innen dataanalyse.

Sykehuset og helsemyndighetene ønsket daglig rapportering over sykdomsutviklingen og derfor fikk Lovisenberg Diakonale Sykehus et behov for å automatisere dette arbeidet så mye som mulig. twoday ble satt til utviklingen av rapporteringen.

En dame og en mann sitter på en kafe med gule stoler og jobber

Løsningen

Helsemyndighetene trengte pålitelige tall over sykdomsforløpet på daglig basis. Til å begynne med registrerte Lovisenberg Diakonale Sykehus sykdomstallene manuelt. Det var derfor behov for en løsning som var effektiv og automatisk. twoday utviklet en applikasjon som kunne rapportere sykdomstallene hver dag, i en automatisk produsert rapport. Applikasjonen er utviklet i QlikView og rapporteres gjennom NPrinting, et tilleggsverktøy til Qlik. Det er utviklet to applikasjoner, der den første henter inn labsvar og den andre ser på selve Covid-19 tallene.

Applikasjonen for labsvar ligger i QlikView og presenterer aggregerte resultater i grafiske elementer på en enkel og forståelig måte. Covid-19-rapporten som er den som sendes ut fra NPrinting, viser hvor mange som har testet positivt og er innlagt på sykehuset, antallet som ligger på intensiv, antallet som ligger på respirator, osv...

Applikasjonene gjør at Lovisenberg Diakonale Sykehus sparer tid på manuell registrering og telling, ved at tallene nå automatisk hentes ut fra applikasjonen i QlikView.

Applikasjonen kan i fremtiden også brukes for rapportering og analyse av andre sykdomsforløp. På den måten kan Lovisenberg Diakonale Sykehus også dra nytte av applikasjonen også etter Covid-19.

twoday

Vil du vite mer?
Ta kontakt i dag