Skip to content

AURA Energi samler data i ett system og får one truth

AURA går fra manuelle prosesser og tidkrevende regneark til større tilgjengelighet og en felles datavirkelighet med en ny BI-løsning. 

case-aura-hero

En klassisk BI-problemstilling

Energiselskapet AURA støtte på utfordringer som mange selskaper står overfor i dag; deres rapporter og analyser ble utformet av enkeltpersoner og var spredt over ulike filområder. Dette førte til at data ikke ble tilgjengelig for alle og oppdateringer var knyttet til spesifikke ansatte. Metoden var sårbar for menneskelige feil og svært tidkrevende. 

Ledelsen mottok en stor mengde rapporter fra ulike avdelinger, inkludert økonomiske data, prosjektdata og kundedata. AURA ønsket derfor å skape større pålitelighet og tilgjengelighet for dataene sine. 

Raskere prosesser og bedre innsikt i kundedata 

AURAs ønske etter mer pålitelige og tilgjengelige data startet prosessen med å finne en mer effektiv løsning. På bakgrunn av AURAs ønske har twoday bygget et sentralt Enterprise Data Warehouse som har erstattet noen av de fragmenterte modellene i organisasjonene som kom fra Excel, Access og Power BI Desktop. 

Data hentes ut fra datavarehuset for rapportering og dashbord i Microsoft Power BI via en Tabular Model. I første omgang inkluderes data fra AURAs kilde system, Microsoft Dynamics AX, hvor data trekkes fra områder som AURA e-handel, Fiber, Finans og andre, samt budsjettdata lastet via Master Data Services. På lengre sikt er ambisjonen å aktivere flere brukere og frigjøre ressurser hos de personene som i dag bruker tid på å oppdatere filer. 

Som et resultat er ikke AURA lenger avhengig i samme grad av manuelle prosesser, og fordi data allerede er forberedt i en Tabular Model, har prosessen med å lage rapporter og analyser blitt betydelig raskere. 

AURA har også bestemt seg for å implementere Microsoft Power BI. AURAs superbrukere har blitt opplært til å bygge rapporter i Microsoft Power BI Desktop og deretter dele dem i organisasjonen via Microsoft Power BI Service. 

"Vi møtte noen ekstremt kompetente personer hos twoday. Prosjektledelsen har vært skarp med å følge opp hvor langt vi var kommet og sørge for at fristen og budsjettet ble overholdt. Konsulentene var også enkle å jobbe med, og de var gode til å forstå problemet vi hadde. Det faktum at de satt hos oss betydde mye og det har ført til at vi har fått den løsningen vi har bedt om." 

Isa Kjærgaard

Business Controller, AURA

Samarbeid med en sparringspartner 

Isa Kjærsgaard, forretningskontroller hos AURA, kan fortelle: "Det var nytt for oss å lage en BI-løsning, så det var viktig å finne en leverandør som hadde et bredt spekter av kompetanse. Noen vi kunne sparre med på alle fronter. Og der syntes vi twoday var en god match". 

Løsningen er fortsatt relativt ny og har så langt erstattet de gamle manuelle rapportene med mer effektive rapporter i Microsoft Power BI. Neste steg er å få løsningen implementert på tvers av organisasjonen. 

Om AURA Energi 

AURA Energi er et konkurransedyktig energiselskap med 320 ansatte og en omsetning på cirka 780 millioner danske kroner. AURA Energi er et samvirkebasert energiselskap som jobber hver dag for å skape verdi for sine kunder og medeiere. 

AURA Energi selger tjenester innen energirådgivning, elektriske installasjoner og elektrohandel over hele Danmark. Selskapet tilbyr fiberoptisk bredbånd til privatpersoner og bedrifter på Øst-Jylland, og gjennom samarbeidet med Waoo tilbyr de internett med en hastighetsgaranti, et bredt utvalg TV-kanaler og telefoni til rimelige priser. Videre leverer AURA Energi strøm til mer enn 100.000 husstander på Øst-Jylland gjennom sitt strømfordelingsselskap. 

case-aura-clock
twoday

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med data og AI?

Trine Bjertnæs

Head of Sales
trine.bjertnas@twoday.com
995 72 995