Skip to content

twoday Analytics

twoday Analytics er et ledende kompetansesenter innenfor Business Intelligence (BI), advanced analytics, integrasjon, datavarehus og dataplattform. twoday Analytics AS er et av selskapene som inngår i twoday Norge.

Hva gjør vi i twoday Analytics?

I twoday Analytics hjelper vi våre kunder å gå fra utilgjengelige data til analyse i sanntid. God beslutningsstøtte og avansert analyse har reddet arbeidsplasser i privat sektor, ført til bedre helsetjenester og skapt åpenhet rundt offentlige støtteordninger.

I en stadig mer datadrevet verden ser vi et tydelig skifte fra at BI-løsninger blir brukt til rapportering og å se i bakspeilet, til at løsningene blir kritiske i den daglige driften til våre kunder. Mulighetene for også å koble på maskinlæring og prediksjon i analyseverktøyene stiller nye krav til både dataplattform og kompetanse på ulike skyteknologier. Vi skaper innsikt i virksomheter og i samfunnet gjennom avanserte analyser og løsninger.

Menneskene - hvem er vi?

I twoday Analytics er vi 100 konsulenter som er eksperter innenfor dataplattform, analytics og business intelligence. Vi er et av Norges sterkeste fagmiljø og leverer noen av de største og viktigste prosjektene innen analytics og BI i landet. Er ditt prosjekt det neste?

Kristin

Kristin R. Nyberg

Administrerende direktør

Petter Stray_800x600

Petter Stray

COO

Nicolai Svendsen_800x600

Nicolai Svendsen

Salgsdirektør

Helene

Helene Rognskog

Head of Marketing

Trine Bjertnæs

Trine Bjertnæs

Head of Sales
trine.bjertnas@twoday.com
995 72 995

Lasse Furuseth

Lasse Furuseth

Senior Account Manager
lasse.furuseth@twoday.com
924 01 979

Bjørn Inge Johansen

Bjørn Inge Johansen

Senior Account Manager
bjorn.johansen@twoday.com
920 34 557

Sine Mari Leite

Sine Leite

Account Manager
sine.leite@twoday.com
976 38 827

 

Historikk – hvor kommer vi fra?

twoday Analytics AS het tidligere Visma bWise AS. Visma bWise var en del av Vismas divisjon Custom Solutions, som ble skilt ut fra Visma sammen med de 22 andre selskapene i divisjonen i 2022 da twoday ble etablert. 

Visma bWise fikk Visma inn i navnet da Visma kjøpte bWise AS i 2016. bWise AS ble stiftet i 2009 av gründerne og ildsjelene Torstein Thorsen og Per Anders Waaler som begge har lang fartstid fra bransjen. Selskapet har gjennom hele sin historie hatt fokus på området Business Intelligence, Analytics og datavarehus.

To kvinnelige kollegaer sitter sammen og smiler

Kontakt oss

Ta kontakt med oss i twoday Analytics via skjemaet så hører du fra oss snart.