Skip to content

twoday har signert Grønnvaskingsplakaten

13. april 2023 twoday Press Releases
twoday har signert Grønnvaskingsplakaten

twoday har signert Grønnvaskingsplakaten
Som teknologer har vi et stort ansvar for å utvikle løsninger som er bærekraftige og tar hensyn til miljø og samfunn. Vi må også være bevisste på hvordan teknologien kan påvirke samfunnet og forhindre negative konsekvenser. Det er viktig å ha et helhetlig perspektiv på teknologi og forstå at det også handler om mennesker. Derfor har twoday nå signer Grønnvaskingsplakaten, sier Kristin Rotevatn Nyberg, administrerende direktør.

Definisjonen på grønnvasking, i følge Grønnvaskingsplakaten, er at det presenteres villedende markedsføring av et produkt eller en virksomhet, hvor den framstilles bedre enn den faktisk er når det gjelder innvirkning på mennesker, klima og natur. 

Grønnvaskingsplakaten er en veileder og rettesnor for små og store virksomheter som vil unngå grønnvasking og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere. Plakaten er utarbeidet av Skift, Næringslivets Klimaledere, Miljøstiftelsen Zero, WWF Verdens Naturfond og Framtiden i våre hender.

Bærekraft basert på data
twoday leverer digitaliseringsprosjekter og IT-rådgivning. De bruker datadrevet innsikt for å forbedre eksisterende løsninger i offentlig og privat sektor. Nyberg forteller at det å implementere bærekraftige teknologiløsninger, kan baseres på denne innsikten.

— Vi har blant annet hjulpet eiendomsselskaper som trenger bedre oversikt over sine bygninger. Basert på dette finner vi måter å effektivisere og optimalisere bruken av arealene deres. Flere bygninger står tomme etter arbeidstiden, og da kan de brukes til andre aktiviteter slik at det er færre bygg som trenger oppvarming og man slipper å bygge mer enn det som er nødvendig. Det er givende å bidra med datadrevet innsikt som bidrar positivt til samfunnet, forteller Nyberg. 

twoday vil vise at de tar klodens utfordringer på alvor gjennom riktig og nyttig bruk av teknologi og sertifiseringer. De ønsker å være et godt eksempel og forbilde for andre, og da spesielt i deres bransje, men også at engasjementet kan smitte over på selskapets kunder.

Viktig for unge talenter
Samtidig ser Nyberg større endringer i hva som er viktig for unge talenter som ønsker en jobb i bransjen. Å jobbe for bedrifter som tar sitt samfunnsansvar seriøst har blitt stadig viktigere.

— Talentene i dagens arbeidsmarked har stadig høyere forventninger til sin arbeidsgiver, og en viktig faktor for mange er bærekraft og samfunnsansvar. Å få lov til å løse viktige samfunnsoppgaver øker produktiviteten og motivasjonen vår, sier Nyberg.

 

Fakta om twoday

  • Twoday er et nyetablert IT-konsern med 2500 ansatte i Norden og Litauen som leverer spesialiserte konsulenttjenester til 8000 offentlige og private virksomheter.
  •  Konsernet er etablert gjennom kjøpet fra Visma av 22 konsulentselskaper som har sterke posisjoner i sine respektive markeder. Gjennom organisk vekst og oppkjøp skal konsernet tredoble omsetningen i løpet av fem år.
  •  Twoday er eid av investeringsfondet CVC Capital Partners. Danske Carsten Boje Møller er konsernsjef.
  •  Twoday i Norge har rundt 500 ansatte. Administrerende direktør i Norge er Kristin Rotevatn Nyberg.
  •  For mer informasjon om Twoday, besøk www.twoday.com og www.twoday.no.

image received via emailRelaterte artikler