Skip to content

Nytt IT-konsern skal tredoble omsetningen i Norge

Mar 6, 2023 2:29:04 PM twoday Press Releases
Nytt IT-konsern skal tredoble omsetningen i Norge

Nytt IT-konsern skal tredoble omsetningen i Norge
Seks norske konsulentselskaper med 500 ansatte går sammen til den norske delen av det nye IT-konsernet Twoday. Det er klart etter at eierne CVC Capital Partners nå offentliggjør navn og organisering av det som blir en stor aktør i det nordiske markedet for IT-rådgiving og andre digitale konsulenttjenester.

Totalt vil selskapet ha 2.200 ansatte i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Litauen. Konsernet har en ambisjon om å vokse til det tredobbelte på fem år, gjennom organisk vekst og oppkjøp, opplyser konsernsjef Carsten Boje Møller.

Administrerende direktør i Norge blir Kristin Rotevatn Nyberg, som også inngår i konsernets øverste ledelse. 

- For å oppnå vekstambisjonene skal vi kjøpe to til tre teknologiselskaper i Norge året. Akkurat nå er Twoday Oslo-tunge, men vi ønsker å kjøpe selskaper utenfor Oslo-gryta og ekspandere i landet ellers, sier Nyberg.

Totalt kjøpte CVC 22 selskaper i Norden fra Visma i en transaksjon som ble godkjent i slutten av september i år. Selskapene har en samlet omsetning på over tre milliarder kroner og over 500 millioner kroner i driftsresultat. Seks av disse selskapene er norske, med en omsetning i fjor på over 850 millioner kroner.

 

Løser samfunnsutfordringer

- Fellestrekkene for alle selskapene i det nye konsernet er at de leverer skreddersydde IT-løsninger. Det er et økende behov for gode IT-løsninger i både offentlig og privat sektor. sier Nyberg.

I Norge har Twoday gjennom sine seks selskaper omtrent halvparten av omsetningen fra offentlige virksomheter og halvparten fra private. Blant de største kundene er NAV, Helsedirektoratet og UDI. Sistnevnte inngikk i sommer en fireårig avtale om leveranser av IT-faglige tjenester med en ramme på 60 millioner kroner.

- Vi bistår UDI på en rekke områder, også i prosjekter der målet er å få ned behandlingstiden for søknader om opphold i Norge fra flyktninger og asylsøkere. Dette er et godt eksempel på hvordan spiss IT-kompetanse er med på å løse konkrete og kritiske samfunnsutfordringer samtidig som vi bidrar til generell modernisering av offentlig sektor, sier Nyberg.

 

Kamp om IT-hoder

Hun mener Twoday har gode forutsetninger for å sikre seg de mange nye teknologene som må rekrutteres for at konsernet skal nå sine ambisiøse vekstmål. Blant annet har konsernet allerede etablert et insentivpogram der ansatte kan bli medeiere gjennom aksjekjøp på samme vilkår som CVC.

- De flinkeste folkene ønsker å jobbe i virksomheter som tar samfunnsansvar. Derfor er det viktig for oss å vise hvordan Twoday gjør dette. Vi ser at særlig yngre teknologer legger stor vekt på å kunne identifisere seg med et selskaps verdier og ESG-profil. De er opptatt av at jobben har betydning for samfunnet, akkurat slik mange av våre største prosjekter har, sier Nyberg.

 

Nytt navn

De tidligere Visma-selskapene som nå blir en del av Twoday-konsernet, får alle Twoday som sitt nye navn. Dette gjelder for Visma Consulting, Visma Avento, Conceptos, Visma Digital Commerce, IT Minds og Visma bWise.

Konsernnavnet Twoday signaliserer ønske om å jobbe enda tettere med kundene, som en partner i deres digitale transformasjon. Samtidig kommuniserer Twoday samarbeid og likeverd som viktige verdier både ut mot kunden og internt.

- Vi ønsker at navnet Twoday skal reflektere at vi alltid er tilgjengelige for kundene våre; at vi er til stede, effektive og at vi leverer når vi skal, sier direktør for merkevare og kommunikasjon i Twoday gruppen, Line Hermansen Sulejewski, som også er en del av Twodays konsernledelse.

 

FAKTA OM TWODAY

  • Twoday er et nyetablert IT-konsern med 2.200 ansatte i Norden og Litauen som leverer spesialiserte konsulenttjenester til 8.000 offentlige og private virksomheter.
  • Konsernet er etablert gjennom kjøpet fra Visma av 22 konsulent-selskaper som har sterke posisjoner i sine respektive markeder. Gjennom organisk vekst og oppkjøp skal konsernet tredoble omsetning i løpet av fem år.
  • Twoday er eid av investeringsfondet CVC Capital Partners. Danske Carsten Boje Møller er konsernsjef.
  • Seks selskaper med samlet omsetning i 2021 på over 850 mill. kroner og 15,2 prosent margin utgjør den norske virksomheten av Twoday ved konsern-etableringen. Selskapene er Visma Consulting, Visma Avento, Conceptos, Visma Digital Commerce, IT Minds, Visma bWise.
  • Twoday i Norge har rundt 500 ansatte. Administrerende direktør i Norge er Kristin Rotevatn Nyberg.


For mer informasjon om Twoday, besøk www.twoday.com og www.twoday.no.

image received via email

 Relaterte artikler