Skip to content

La de ansatte ta eierskap

06. mars 2023 twoday Press Releases
La de ansatte ta eierskap

La de ansatte ta eierskap
Da Twoday skulle etableres som et selvstendig selskap var ett av kravene som ble stilt til nye eiere at alle ansatte skulle kunne eie aksjer i det nye selskapet, og få samme verdiutvikling som oppkjøpsfondene har.

– Jeg tror medeierskap er en av nøklene til å beholde de klokeste hodene, sier Kristin Nyberg, administrerende direktør i twoday Norge.

De siste årene har konsolideringen i IT-bransjen skutt fart. Det er vanskelig å overleve som småselskaper, og de store selskapene vokser raskt. Mange av aktørene er eid av oppkjøpsfond som strukturerer selskapene og selger dem videre eller børsnoterer dem etter noen år. Gevinstene eierne henter ut er først og fremst verdiutviklingen selskapet har gjennom disse årene.

I slike selskap er det svært vanlig med programmer for eierskap for ledere, men det er sjeldent at ansatte som ikke er ledere får mulighet for å kjøpe aksjer. Dermed får de ikke ta del i den verdiutviklingen de selv er med å skape.

Da CVC Capital Partners kjøpte Vismas konsulentvirksomhet, og etablere det som nå er Twoday, ble det laget et program for medeierskap som gjelder alle ansatte som har jobbet mer enn seks måneder i selskapet. De får investere på samme betingelser som hovedeieren. Det har gjort at 900 av 2200 ansatte nå er medeiere i egen arbeidsplass.

Flest kvinner investerte
Ekstra interessant er det å se at en større andel av de kvinnelige ansatte har investert i selskapet enn de mannlige kollegene. I det norske datterselskapet Twoday Analytics har nesten åtte av ti kvinner investert.

– Når vi vet at flere menn enn kvinner investerer i alle andre sammenhenger, så er jeg glad vi kan være med å tette noe av gapet, sier Nyberg.

Nyberg mener at det aller viktigste er hva medeierskap kan bidra med for Twoday som selskap og hver enkelt ansatt. Bransjen preges av stadig større enheter. Det gjør at vi må tenke annerledes rundt å rekruttere og beholde medarbeidere. Flere rapporter viser at medeierskap bidrar til både kultur, resultater og tilhørighet.

Lar ansatte ta del i avkastningen
Som IT-konsulenter tilbringer de ansatte mye tid i prosjekter, ofte ute hos kunder.

– Når vi skal bygge Twoday som et ledende konsulentselskap i Norden mener vi det er viktig å gi alle ansatte meningsfulle hverdager. Det betyr å tilby spennende og utviklende oppgaver, men det betyr også å gi mulighet til å ha et godt liv utenfor jobb. Det er mye viktigere å jobbe effektivt når vi er på jobb, enn å legge ned mange timer hver kveld og helg. Men det betyr også å gi ansatte som er med å ta risiko, muligheten til å få en andel av avkastningen som de har bidratt til gjennom arbeidet sitt, forteller Nyberg.

– Jeg håper flere store konsulentselskap gjør som oss. Men fram til det skjer er vi fornøyd med å være det eneste store konsulentselskapet eid av et oppkjøpsfond som kan tilby de ansatte å være med på verdiutviklingen vi har mål om å skape for eierne.

 

Fakta om twoday

  • Twoday er et nyetablert IT-konsern med 2500 ansatte i Norden og Litauen som leverer spesialiserte konsulenttjenester til 8000 offentlige og private virksomheter.
  • Konsernet er etablert gjennom kjøpet fra Visma av 22 konsulentselskaper som har sterke posisjoner i sine respektive markeder. Gjennom organisk vekst og oppkjøp skal konsernet tredoble omsetningen i løpet av fem år.
  • Twoday er eid av investeringsfondet CVC Capital Partners. Danske Carsten Boje Møller er konsernsjef.
  • Twoday i Norge har rundt 500 ansatte. Administrerende direktør i Norge er Kristin Rotevatn Nyberg.
  • For mer informasjon om Twoday, besøk www.twoday.com og www.twoday.no.

 

For ytterlige informasjon:

Kristin Nyberg, Administrerende Direktør, twoday Norge
Telefon 99168779, kristin.nyberg@twoday.com

Helene Rognskog, Head of Marketing, twoday Norge
Telefon 93882536, helene.rognskog@twoday.com 

image received via email

Relaterte artikler