Skip to content

IT-bransjen satte AI på den politiske agendaen med sommergave

Jun 15, 2023 11:46:03 AM twoday Press Releases

IT-bransjen satte AI på den politiske agendaen med sommergave

Representanter for IT-bransjen i Norge mener teknologi og AI må settes høyere på den politiske agendaen. Onsdag overleverte de Inga Strümkes bok “Maskiner som tenker” til samtlige stortingsrepresentanter i sommergave.

Det var IKT-Norge og to av deres medlemsbedrifter, Twoday og Computas, som stod for overleveringen på Stortinget sammen med forfatteren selv. Det var stor interesse for både boken og for en AI-prat med Strümke. Forfatteren var positivt overrasket. 

– De ga både gode og offensive svar da jeg spurte dem om deres tanker rundt AI. Jeg elsker når politikere viser ekte engasjement på den måten jeg opplevde her i dag, sier Strümke.  

Forfatteren, som er forsker på kunstig intelligens ved NTNU, ønsket engasjementet velkommen.  

– Kunstig intelligens påvirker utviklingen av samfunnet vårt og kommer til å forandre mye i mange samfunnslag. Da er det utrolig viktig at våre folkevalgte gjør en innsats for å bygge forståelse for fagfeltet. 

AI-samarbeid eneste løsning
Managing Director i twoday, Torill Standal Eliassen var med på bokoverrekkelsen på Stortinget. Kunstig intelligens er et satsningsfelt for twoday, og Standal Eliassen forteller at det vil få stadig større betydning for å løse samfunnsutfordringer fremover. 

– Norge er i posisjon til å ta en viktig internasjonal rolle innenfor både AI og grønn digitalisering og omstilling. Da må politikerne på banen for å bidra til økt kunnskapsnivå i befolkningen, inkludert de som leder både private og offentlige virksomheter. Ikke minst er det avgjørende å skape flere studie- og arbeidsplasser innenfor teknologi, sier Torill Standal Eliassen, Managing Director i twoday. 

– Den eneste måten vi kan lykkes på er gjennom samarbeid, uansett hvilket firma vi jobber i, hvilken bransjeorganisasjon eller hvilket politisk parti vi representerer. Denne dagen var et flott symbol på en samlet bransje som vil bidra til å skape oppmerksomhet og økt kunnskapsnivå, sier hun.

Ønsker AI på den politiske agendaen
Representantene fra IT-bransjen ser en økende vilje for å sette teknologi og AI høyere på den politiske agendaen.  

– Boken er et viktig bidrag for å sette AI på dagsordenen, og en veldig passende sommergave til de folkevalgte. Vi trenger politikere som engasjerer seg på dette viktige feltet og vi må bygge et tettere samarbeid mellom politikere, akademia og næringsliv for at vi som samfunn skal lykkes med utviklingen. Denne brobyggingen er noe vi i IKT Norge skal jobbe videre med, og det var gledelig at så mange ønsket å møte oss her i dag, sier Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT Norge. 

 

For mer informasjon:  

Helene Rognskog, Marketing and Communications Director, twoday
Telefon: 93882536
E-post: helene.rognskog@twoday.com 

 

twoday er et nyetablert IT-konsern med 2500 ansatte i Norden og Litauen som leverer spesialiserte IT-konsulenttjenester til 8000 offentlige og private virksomheter. Konsernet er etablert gjennom kjøpet fra Visma av 22 konsulentselskaper som har sterke posisjoner i sine respektive markeder. twoday i Norge har rundt 500 ansatte. Administrerende direktør er Kristin Rotevatn Nyberg. For mer informasjon om twoday, besøk www.twoday.no.

image received via email

Foto: Trygve Indrelid / NTB KommuniksjonRelaterte artikler