Skip to content

Helsedirektoratet velger twoday som sin strategiske teknologipartner

27. november 2023 twoday Press Releases

Helsedirektoratet velger twoday som sin strategiske teknologipartner

twoday har som eneste leverandør blitt valgt som strategisk samarbeidspartner for Helsedirektoratet de neste fire til seks årene. Fredag ble avtalen signert av assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk og Kristin Nyberg, administrerende direktør i twoday. 

– God helse ligger til grunn for god utvikling av det norske samfunnet. For å sikre bedre tjenester i helsesektoren, trygg beredskap i kriser og fremme god helse i befolkningen må vi bruke teknologien smartere, sier administrerende direktør i twoday, Kristin Nyberg. 

Målet med avtalen er å levere gode digitale tjenester til helseforvaltningen. Avtalen omfatter systemutvikling og dataanalyse på det operative nivået. Verdien av kontrakten ligger på en årlig verdi på opp til 200 millioner og kontraktsperioden er på fire år, med mulighet for to års forlengelse. twoday har med seg samarbeidspartner Bouvet som underleverandør. 

– Helsedirektoratet skal være en pådriver for fornying og forbedring gjennom digitalisering. Vi er derfor glade for å ha valgt en langsiktig samarbeidspartner som skal bistå på både strategisk og operativt nivå på tvers av hele Helsedirektoratets systemportefølje, sier Olav Slåttebrekk i Helsedirektoratet. 

– Midt i vår kjernevirksomhet 
Helsedirektoratet har valgt én samarbeidspartner på denne omfattende avtalen. Det innebærer at twoday skal ta et helhetlig ansvar for at Helsedirektoratet skal nå sine mål for digital transformasjon de neste årene. 

– Sammen med twoday skal vi utvikle bedre tjenester til helseforvaltningen. I takt med digitaliseringen ellers i samfunnet må vi i Helsedirektoratet ta en aktiv posisjon for å utnytte de offentlige midlene på en mest mulig effektiv måte. Valg av teknologi, bruk av smarte metoder og kostnadseffektiviseringer vil føre til at vi kan utrette mer for mindre, sier Slåttebrekk. 

På det operative nivået skal twoday bistå med modernisering, produktutvikling, data og AI. 

– Avtalen med Helsedirektoratet er midt i vår kjernekompetanse. Vi får anledning til å hjelpe Helsedirektoratet med sitt viktige samfunnsoppdrag, der bruk av data og innsikt er kritisk for å skape tillit og transparens i samfunnet. Teknologien er i stadig utvikling, og vi gleder oss til å jobbe sammen med Helsedirektoratet som er så fremoverlente, sier Nyberg i twoday.  

Teknologipartner for helsesektoren 
Helsedirektoratet har samarbeidet tett med twoday gjennom flere år, og ser frem til et enda tettere samarbeid fremover. 

I tillegg til avtalen med Helsedirektoratet, har twoday tidligere i år vunnet omfattende avtaler med blant annet UDI og Vy. 

– Vi har Nordens største konsulentmiljø innen data og AI, noe som var avgjørende for å kunne levere riktig kompetanse inn til Helsedirektoratet. Verdien vi kan hente ut med kombinasjonen av fagområdene produktutvikling, data og AI har gitt oss flere store avtaler i år, sier Nicolai Svendsen, salgsdirektør i twoday. 

Svendsen trekker også frem betydningen av avtalen for twodays posisjon som teknologipartner i helsesektoren. 

– Vi jobber med mange sentrale helseaktører i Norden, og det å få muligheten til å samarbeide tett med Helsedirektoratet som en så sentral aktør bekrefter vår posisjon i helsesektoren, sier Nicolai Svendsen, salgsdirektør i twoday. 

Team Helsedirektoratet og team twoday

Team Helsedirektoratet og team twoday under fredagens signering.

 

Om twoday 
twoday er en av Nordens største leverandører av virksomhetskritiske IT-løsninger, konsulenttjenester og datadrevne teknologier, med over 2700 ansatte i Norden og Litauen. Tech-selskapet har rundt 500 medarbeidere i Norge, fordelt på kontorer i Oslo, Ålesund, Ørsta, Trondheim, Fredrikstad og Kongsvinger. Administrerende direktør i Norge er Kristin Rotevatn Nyberg. For mer informasjon om twoday, besøk www.twoday.no.

 

Vil du vite mer? 
Kristin Nyberg 
Administrerende direktør i twoday 
991 68 779 
kristin.nyberg@twoday.com

Relaterte artikler