Skip to content

Hva har sterke merkevarer til felles?

Sterke merkevarer har til felles at de har klart å posisjonere seg slik at de står tydelig frem blant konkurrentene. De har en identitet som målgruppen kan identifisere seg med, og gir folk gode grunner til å heie på merkevaren. En sterk merkevare er mer lønnsom, klarer å rekruttere de flinkeste medarbeiderne og blir verdsatt høyere. 

Det er med andre ord flere fordeler ved å bruke tid og ressurser på å bygge en sterk merkevare. For å komme i gang, eller revurdere dagens strategi, kan en introduksjon til de ulike elementene med våre rådgivere være en god investering. 

Hvilke områder dekker en merkevarestrategi?

 

streamlinehq-pin-location-1-maps-navigation-100

Posisjonering

Det første trinnet i en slagkraftig merkevarestrategi handler om å definere hvem vi skal gjøre hva for. Valget handler om hvor vi vil, altså fremtidig posisjonering!

streamlinehq-light-bulb-shine-lamps-lights-fire-100

Merkevarestrategi

Når ønsket posisjon er definert, finner vi ut hva som skal til for at vi kommer dit – og hvordan vi bør gjøre det. Merkevarestrategien setter retning for markedsarbeidet og det strategiske grunnfjellet som også forretningsutvikling og innovasjon bør ta utgangspunkt i.

streamlinehq-layout-dashboard-1-interface-essential-100

Merkevareidentitet

Merkevareidentitet er visuell og derfor synlig, men en sterk identitet går langt utover den grunnleggende visuelle appellen. En identitet kan posisjonere deg som et fyrtårn innenfor din kategori, og skille deg ut fra konkurrentene og kommunisere hva virksomheten din står for.

Vår prosess

Utvikling av merkevarestrategi inkluderer en innsikt- og forankringsfase før vi starter med selve strategiutviklingen. Etter fullført presentasjon vil vi også tilby en implementeringsfase hvor man har mulighet til å inkldere en forankringworkshop. En forankringsworkshop ser på hvordan strategien påvirker de ulike rollene i bedriften. Selve strategieutviklingen foregår i 4 steg.

 

streamlinehq-multiple-neutral-2-users-100

Mobilisering

Vi starter med å mobilisere arbeidsgruppen for at alle skal trekke i samme retning. Det inkluderer en introduskjon til merkevarestrategi, metodikk og gjennomføringsplan.

streamlinehq-module-puzzle-programing-apps-websites-100

Idéutvikling

Vi utforsker og identifiserer de ulike elementene i en merkevarestrategi, her posisjon, merkestrategi og merkevareidentitet. 

streamlinehq-technology-robot-head-6-technology-100

Testing og anbefalinger

Etter idéutviklingen vil vi gjennomføre testing av hypoteser og konsepter med målgruppen for å kunne gjøre justeringer og sette opp en anbefaling. 

streamlinehq-single-neutral-actions-laptop-users-100

Presentasjon

Når valgt posisjonering og merkevarestrategi er testet og godkjent, utarbeider vi nødvendige leveranser som dekker alle former for dokumentasjon av prosess og anbefalinger for beslutning. 

Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe?

Oddbjørn Hatløy

Business Area Director
oddbjorn.hatloy@twoday.com
905 02 359