Skip to content

Direktebooking

Direktebookinger er den tradisjonelle måten å booke annonser på. I forkant av kampanjen forhandler vi frem antall visninger, priser og plasseringer til et gitt budsjett. Her gjøres da bookingen direkte med mediehusene hvor vi har gode byråavtaler. Dette er en vanlig annonseringsform når man skal sikre seg en viss synlighet i en gitt periode, som f.eks. ved en lansering. 

Øk tilgjengeligheten med

Kontekstuell annonsering

Kontekstuell annonsering er en annonseform som plasserer annonser inne i artikler som er relevante for budskapet i annonsen. Nøkkelordet her er altså relevans. Her styrer man selv hvilket tema som er relevant for sin merkevare, samtidig som man ivaretar sikkerheten med å definere ord som man ikke ønsker å være synlig på. 

Øk tilgjengeligheten med

Programmatisk annonsering

Programmatisk annonsering er en automatisert kjøpsmetodikk hvor man kjøper visninger (annonseplass) på tvers av plasseringer, mot en bestemt målgruppe.

Fordelene med programmatisk annonsering er mange. Noen av de mest sentrale er muligheten for mer treffsikre og kostnadseffektive kjøp, og muligheten for optimaliseringer og endringer underveis. Andre fordeler er dynamiske annonseringsmuligheter og ikke minst tanken om å ha et flytende budsjett mellom kanaler, et kost/nytte perspektiv.

Bannerannonsering er så mye mer i dag enn hva det en gang var. Med twoday i ryggen tar vi i bruk ny teknologi som gir muligheter både i form av video og interaksjon med kunden, men også løsninger som tilfører annonseringen en høyere relevans i en cookieløs verden. Ved å ha fokus på kundens utfordringer klarer vi å skape merverdi for målgruppen vår.”

- Yngve André Grüner, daglig leder i AAK Safety

Prosess ved oppstart

streamlinehq-layout-dashboard-1-interface-essential-100

Bannere og landingsside

Utforming av kreativer for å fange oppmerksomhet og utnytte annonseplassene best mulig.

streamlinehq-hierarchy-5-interface-essential-100

Oppsett

Utvelging av annonseplasser, målgrupper og plasseringer.

streamlinehq-analytics-graph-business-products-100

Optimalisering og rapportering

Kontinuerlig arbeid i konto for å sikre god og passende synlighet

Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe med bannerannonsering?

Oddbjørn Hatløy

Business Area Director
oddbjorn.hatloy@twoday.com
905 02 359