Skip to content

Jobb som teknisk arkitekt i twoday

En jobb som betyr noe

I twoday jobber vi med flere av de største offentlige aktørene i Norge, hvor vi bidrar til å digitalisere og forbedre prosesser som er komplekse, og i noen tilfeller helt manuelle. Vi effektiviserer velferdsnorge - enten det gjelder å bedre hverdagen til asylsøkere som ankommer Norge, personer som er avhengig av god hjelp fra velferdsstaten, eller innbyggere som ønsker trygg mat og trygt drikkevann.

Våre ansatte sitter i team hos blant annet Utlendingsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Helsedirektoratet, NAV og Bufetat - organisasjoner som er helt avgjørende for å sikre viktige funksjoner og tjenester i samfunnet.

Som et eksempel bidro våre konsulenter til å forenkle og effektivisere Utlendingsnemndas prosesser. Ved å fjerne gamle systemer og manuelle rutiner, bidro vi til en bedre hverdag for mennesker i en krevende situasjon som venter svar på om de skal få bli boende i Norge. 

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om stillingen eller om oss som selskap? Ikke nøl med å ta kontakt!