Skip to content

Jobb som Prosjektleder i twoday

En jobb som betyr noe

I twoday jobber vi med flere av de største offentlige kundene i Norge, hvor vi bidrar til forbedring og effektivisering av prosesser som både er komplekse, og også i noen tilfeller helt manuelle. Dermed er vi med på å bidra til at flere mennesker får et bedre møte med en offentlig etat, enten det gjelder enslige mindreårige flyktninger som søker tilskudd til bosetting, migranter som behøver hjelp og penger til å reise hjem og etablere seg på nytt i hjemlandet, eller bønder som skal søke melkekvoter.

Våre prosjekter hos blant annet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Utlendingsdirektoratet og Landbruksdirektoratet er således helt avgjørende for å sikre viktige funksjoner og tjenester i samfunnet.

Som et eksempel bidro våre dyktige prosjektledere med å utvikle nye digitale løsninger for eiere av landbrukseiendom med grunnkvote, melkeprodusenter og forvaltningen til Landbruksdirektoratet - dette for å sikre at Norges melkeproduksjon skjer i henhold til gjeldende regler.

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om stillingen eller om oss som selskap? Ikke nøl med å ta kontakt!