Qlik Analytics

Med Qlik Analytics kan du levere på selv de mest komplekse use cases, alt ved hjelp av èn enkelt skybasert plattform.


Analytics plattformen tilbyr: 

  • Self Service visualisering
  • Interaktive dashboards
  • Søk og conversational analytics (basert på NLP)
  • Alerting / varsler
  • Rapportering (i populære formater som Microsoft Office og PDF)
  • Mobil (responsive design og touch interactive)
  • Embedded og skreddersøm 
  • Avansert analyse (eksempelvis prediksjon, maskinlæring, kalkulering i kart).

 

 

Qlik hjelper deg å gå fra passive til aktive analyser. Med det mener vi at du har får en dypere interaktivitet med dine data, og i en bred kontekst. Dette skjer lynraskt. Det er den patenterte assosiative teknologien som gjør dette mulig. Du ser ikke bare det du spør om, men får også automatisk en oversikt over hva som ikke treffer ditt søk.

Embedded analytics

Mange virksomheter bygger inn analyse som en del av sin portal/nettsted, enten det er en åpen nettside med analyse- og drillmuligheter for publikum eller en kundeportal med brukerstyrt tilgang der man kan se sitt kundeforhold og kundedata. Qlik teknologi egner seg godt til formålet, og twoday har flere kunder innen område. Kundene er både virksomheter i offentlig sektor som har benyttet teknologien som en del av sine åpne nettsider slik som Finansdepartementet gjennom statsregnskapet.no

Virksomheter i privat sektor bruker ofte teknologien til å bygge kundeportaler der deres kunder kan logge seg inn, slik som Grønt Ansvar.

Videre er det mange virksomheter som ønsker å bygge inn (embedde) analytics slik som for eksempel dashboards eller varsler i andre applikasjoner. Da kan man gjennom sin fagapplikasjon få tilgang til oppdatert relevant analyse eller oppdaterte KPI’er uten å måtte bytte mellom systemer. 

Dataintegrasjon - en del av Qlik plattformen

Moderne dataintegrasjon gir sanntidsdata som er analyseklare til hvilket som helst analysemiljø. Det kan være Qlik, Tableau, Microsoft Power BI eller andre verktøy som front-end. 

twoday har flere kunder som bruker Qlik Replicate, en teknologi som gir virksomheter mulighet til å replikere og strømme data på tvers av heterogene databaser, datavarehus og store dataplattformer. Dataene flyttes enkelt, sikkert og effektivt - i sanntid - med minimal driftspåvirkning.

Les mer om Qlik Replicate.

twoday - markedsleder innen analytics

twoday har ledende kompetanse innen Qlik teknologi, og innen analytics og business intelligence. Qlik er godt plassert i lederkvadranten i Gartner's Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms, og er en av de store spillerne i markedet. De fleste som bruker Qlik i Norge er kunder av twoday, og vi jobber tett sammen med Qlik. Samarbeidet inkluderer både utvikling og lisensforhold, samt kompetansebygging hos våre ansatte. twoday innehar flest Qlik sertifiseringer av alle partnere i Europa.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer om Qlik eller hvordan vi kan løse analytics og business intelligence hos din virksomhet.

Trine Bjertnæs

Head of Sales
trine.bjertnas@twoday.com
995 72 995