Skip to content
To kvinnelige kollegaer sitter sammen og smiler

Hva innebærer en god data science-plattform?

En god data science-plattform sikrer at alle de involverte i et prosjekt kan yte maksimalt innenfor sitt fagområde, samtidig som prosjektledere og andre interessenter får oversikt over fremdrift og mulighet til å prioritere riktig.

Ofte må man håndtere strenge sikkerhetskrav og hensyn til personvern. Et profesjonelt verktøy hjelper deg med nødvendig tilgangsstyring, overvåkning og automatisert protokollføring. Ved ta i bruk en plattform vil du ha en definert måte å håndtere de omkringliggende oppgavene, og du frigjør dermed tid til å fokusere på forretningsproblemet og den tekniske løsningen.

Vil du komme i gang med data science?

twoday tilbyr verktøy og bistand innen data science for løsninger i skyen og on-premise. Vi tilbyr rådgivning på hvordan du bør legge opp en satsning på data science med fokus på hele livssyklusen fra eksperimentering og modellering til produksjonssetting og monitorering.

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe med data science?

Trine Bjertnæs

Head of Sales
trine.bjertnas@twoday.com
995 72 995