Skip to content
To kvinnelige kollegaer sitter sammen og smiler

Hva innebærer en god data science-plattform?

En god data science-plattform sikrer at alle de involverte i et prosjekt kan yte maksimalt innenfor sitt fagområde, samtidig som prosjektledere og andre interessenter får oversikt over fremdrift og mulighet til å prioritere riktig.

Ofte må man håndtere strenge sikkerhetskrav og hensyn til personvern. Et profesjonelt verktøy hjelper deg med nødvendig tilgangsstyring, overvåkning og automatisert protokollføring. Ved ta i bruk en plattform vil du ha en definert måte å håndtere de omkringliggende oppgavene, og du frigjør dermed tid til å fokusere på forretningsproblemet og den tekniske løsningen.

Blogg: Les "Hva er Data Science og Advanced Analytics?"

Vil du komme i gang med data science?

twoday tilbyr verktøy og bistand innen data science for løsninger i skyen og on-premise. Vi tilbyr rådgivning på hvordan du bør legge opp en satsning på data science med fokus på hele livssyklusen fra eksperimentering og modellering til produksjonssetting og monitorering.

Lysende piler
Gratis webinar:

Skap verdifulle AI prosjekter

Dette er et webinar om hvordan du tar nytte av en data science plattform. 

DataIku er en Data Science plattform som støtter gjennom hele livssyklusen av et dataprodukt. Du kan enkelt gjøre rask visuell analyse av kolonner, fordelingen av verdier, toppverdier, uteliggere, ugyldige og generell statistikk. Videre kan man bygge prediktive modeller med maskinlæring, enten gjennom kode eller med automatikk.

Les om Data Science:

Så lite skal til for å komme i gang med Data Science

Målet med Data science er å gjøre meningsfulle sammenhenger og prediksjoner basert på store mengder av data, og å hjelpe organisasjoner med å ta data-drevne beslutninger. I denne artikkelen dukker vi ned i hva data science er og hvordan du kan komme i gang med det.

Bilde av en PC-skjerm med koding på

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe med data science?

Trine Bjertnæs

Head of Sales
trine.bjertnas@twoday.com
995 72 995