Gjør hverdagen din enklere

Med riktig budsjett- og planleggingsverktøy kan du hoppe over ustrukturerte prosesser og kompliserte regneark. Gi din organisasjon mer effektiv og bedre planlegging, rapportering og analyse. 

Dame sitter og smiler i et møterom
Plannering og prognose 2

Planlegging og prognose

Mange selskaper er avhengige av verktøy som ikke er tilpasset samarbeid. Gå fra frakoblede regneark til en moderne og integrert løsning.
Rappoertering og Analyse 2

Rapportering og analyse

Gjør viktig informasjon lett tilgjengelig for beslutningstakere på alle nivå. Gi din organisasjon til å analysere viktige forretningsdata, og muligheten til å forstå trender og ta beslutninger.
Interaktiv analyse 2

Interaktiv analytics

Få kraftig, interaktiv analyse og ad hoc-rapportering i din organisasjon. Du kan analysere data fra alle dimensjoner og transformere virksomheten din til en datadrevet organisasjon.

BizView - Verktøy for budsjettering og planlegging

BizView tilbyr en omfattende løsning for planlegging, budsjettering, rapportering og analyse. Et raskt og skalerbart planleggingsverktøy i nettleseren.

Bizview for Qlik

Hvilket budsjetteringsverktøy bruker din organisasjon?

Tross utviklingen innen teknologi, bruker mange fortsatt Excel som verktøy for budsjett og planlegging. Det har vært med rette i mange år og tjener sin funksjon, men mange bedrifter opplever at de bruker for mye tid på å håndtere alle filene som kommer inn til økonomiavdelingen, og at det ofte gir uønskede konsekvenser som dårligere kontroll og effektivitet, og høy risiko for at noe går galt.

Noen organisasjoner har et budsjettverktøy, enten frittstående, eller som en modul i forretningssystemet som er vanskelig å bruke og/eller ikke møter de behovene man har til egen prosess, analyse eller brukervennlighet. Enten er de for omfattende og komplekse, eller så gir de ikke tilstrekkelig funksjonalitet. Ofte er man avhengige av enkeltpersoner, internt eller eksternt for å få tilgang til rapportene, og gjøre endringer.

I Visma bWise har vi kompetanse på fagområdet, og fokus på moderne lettbente verktøy for å støtte prosessen med budsjettering og planlegging.

Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe?

Trine Bjertnæs

Head of Sales
trine.bjertnas@twoday.com
995 72 995