Skip to content

Industriell IoT

Vi blir stadig oftere involvert i industrielle IoT-prosjekter og i denne artikkelen vil jeg gå nærmere inn på hva som er typisk for slike prosjekter, og hva dere bør tenke gjennom før dere går i gang.
8. des Frank Hessen

I den fjerde industrielle revolusjonen (Industri 4.0) står digitalisering sentralt. Som et ledd i dette finner vi det som omhandler smarte produksjonssystemer og fabrikker, som blant annet rapporterer tilstand, produksjonstall og problemer med omverdenen, også kjent som “Industrial Internet of Things” (IIoT).  
 

Den fjerde industrielle revolusjonen

Tre av fire beslutningstakere som jobber med digital transformasjon sier at de er i gang med implementering av smartfabrikk strategier, dette kommer fra rapporten IoT Signals 2022, hvor 500 beslutningstakere ble intervjuet.

Med de rette verktøyene kan vi nå avdekke detaljer og oppnå mål som tidligere ikke har vært mulig grunnet manglende innsikt. Alt fra å effektivisere produksjon, til å optimalisere lagerbeholdninger, strømbesparende tiltak, varsling ved avvik og forbedret beslutningsgrunnlag - mulighetene er mange. 
 
Tenker du kanskje at dette blir en spennende greie en gang i fremtiden? Ikke helt. 
Den fjerde industrielle revolusjonen skjer nemlig akkurat nå.

Tenk helhet og ta avgjørelser tidlig

Innsamling av data fra sensorer er en kompleks og detaljert fase som krever innsats fra flere forskjellige parter. Det er lett at denne fasen kan være altoppslukende, og at man glemmer å tenke helhetlig. Om målet utelukkende er maskinlæring med utgangspunkt i sensordata alene, er det selvfølgelig en annen sak – men dette er som regel ikke tilfelle. 

De typiske prosjektene som involverer data fra IoT enheter er også vanligvis sterkt knyttet, og avhengig av tradisjonelle ERP og CRM data for at man skal være i stand til å utnytte den fulle verdien av de distribuerte dataene, og for å få satt disse i system. Verdien ved å ha et etablert datavarehus med denne informasjonen samlet, blir da spesielt synlig. 

Med bakgrunn i dette er det hensiktsmessig at du involverer flere deler av organisasjonen i både anskaffelsesprosessene og implementeringen for å lande på et godt resultat som kan støtte opp under hele virksomheten. Man må tidlig ta stilling til hva dere ønsker å oppnå og sette klare mål dere skal jobbe mot. 

En mann som jobber på PC 1000x

 

Se muligheter for å samle inn data

Fra å være historisk utfordrende prosjekter, har skyen gjennom leverandører som Microsoft og Amazon gjort dette både rimeligere og mindre komplekst. Det har de gjort ved å tilgjengeliggjøre større skreddersydde plattformer for håndtering av enheter med tilhørende muligheter for utrulling og oppdatering av programvare. Ved å følge prinsippene rundt «Cloud native» vil dere være i stand til å administrere og monitorere enheter «der ute» med tilrettelagte mekanismer i skyen. 
 
Vi opplever at bedrifter nå i større grad ser muligheter for å samle inn data som kan bidra til å ta beslutninger for å implementere kostnadsbesparende tiltak og etablere nye inntjeningsmodeller. Dette skjer gjennom å avdekke data som ikke tidligere har vært tilgjengelig, som gir muligheter som eksempelvis prediktivt vedlikehold, strømsparing, samt etablering av nye tjenester, som direkte konsekvens av å ha ny innsikt og data å kunne tilby kundene. 

Mulige løsninger man vil kunne implementere er;


  • Kundeportal med innsyn i sine egne anlegg og maskiner
  • Rapporteringsløsninger via PowerBI
  • Varslingssystem ved terskelverdier og avvik
  • Styring av produksjonslinjer 


Hva er egentlig cloud native, hvilke fordeler gir det oss?

Hans Olav Sunde i twoday, forteller om teknologier som muliggjør det for organisasjoner å bygge og kjøre skalerbare applikasjoner i dynamiske miljøer som offentlige, private eller hybride skyløsninger.

Last ned guiden

 


Hvordan er implementeringsfasen


Når man har hatt en god kartleggingsprosess og kommer i gang med implementering, er det flere sentrale deler man må ta stilling til i den tekniske løsningen. Som rådgivere er dette noen av de mest sentrale punktene vi går gjennom med kunden:

Ressurser 

Et større IIoT prosjekt trenger god prosjektstyring, og en dedikert prosjektleder er avgjørende for å lande nødvendige avklaringer samt involvere de rette personene. Basert på erfaringer ser vi ofte at det er behov for at flere forskjellige kompetanseområder involveres.

Edge 

Enheter på lokasjoner "utenfor” lokalt nettverk stiller flere krav til blant annet sikkerhet, oppetid, support og hardware. En gjennomsnittlig produksjonsbedrift har systemer fra flere forskjellige leverandører, og det er dermed en viktig jobb å se på hvilke muligheter man har til å hente data ut av disse systemene, eller om man må gjøre en investering i nytt utstyr for å oppnå de målene man setter seg.

Struktur 

Datastrømmer kan variere stort og man må tenke nøye gjennom datastruktur og hvor hyppig det er fornuftig å sende data for å sikre både dagens, men også fremtidige behov. Hyppige data vil medføre større bruk av båndbredde og lagringsplass, mens det motsatte vil kunne medføre at man har mangler i datasettene som gjør at man ikke kan ta gode nok beslutninger – det er med andre ord en fin balanse.

Forvaltning 

IIoT prosjekter har ofte et utvidet behov for forvaltning da det er flere ulike aktører involvert, samt på ulike lokasjoner. Det vil derfor være viktig å planlegge for tiden som kommer etter selve implementasjonen av løsningen. Blant annet vil både hardware og organisatoriske behov endre seg over tid. Det er viktig og ikke låse seg til en komplisert modell som er utfordrende å videreutvikle og skalere.

Maskinlæring 

Den enorme mengden data som samles inn, gjerne over flere år, har store potensielle muligheter for maskinlæring. Selv om behovet ikke nødvendigvis finnes når man implementerer løsningen er det med stor fordel at det tas høyde for at dette blir nødvendig i fremtiden. Gode data for maskinlæring gir muligheter for blant annet prediktivt vedlikehold og optimaliseringer som igjen vil føre til et konkurransefortrinn på sikt. 

Bilde av et led panel 1000x

 

Bruk tiden

Med ovenstående friskt i minnet vil jeg legge vekt på viktigheten av innsiktsfasen når man går i gang med en slik prosess. Det er viktig å ikke undervurdere tiden dere trenger til å få belyst dagens situasjon, samt nødvendige tiltak, avklaringer og ønsker for å lande på en god plattform. 

I artikkelen har jeg valgt å kalle det man går gjennom for et prosjekt - dette er en sannhet med modifikasjoner, for det er et lengre løp vi må stå i sammen for å lykkes på en god måte.

 

Ta kontakt for en prat om fremtidens løsning

Vi i twoday har vært gjennom, og står midt i, en rekke slike prosesser med selskaper i flere forskjellige bransjer. Med dette har vi opparbeidet oss kompetanse på både den innledende fasen for å være rigget til å gå i gang med en slik prosess, men også selve implementeringen og den videre forvaltningen en slik plattform behøver og fortjener.  

Fyll ut skjemaet under så finner vi et tidspunkt som passer deg.

 

 

Forfatter

Frank Hessen 800px

Frank Hessen
Systemutvikler, twoday

Frank jobber som prosjektleder med fokus på utvikling og arkitektur. 

Relaterte artikler