Skip to content

kontroll på dine skykostnader

I takt med skiftet til sky, har måten kostnader påløper seg i forbindelse med IT løsninger endret seg. Fra å måtte gjøre store initielle investeringer i form av hardware og programvarelisenser (CapEx), betaler vi nå i større grad av det vi faktisk forbruker (OpEx).
14. mar Frank Hessen

 

OpEx (operational expenditure) 

OpEx (operational expenditure) er *i mange tilfeller en foretrukket modell, både på grunn av fleksibiliteten ved å enkelt skalere opp og ned etter behov, men også av regnskapsmessige hensyn, da du ikke overbetaler ved å sikre deg mot fremtiden slik vi tradisjonelt har gjort. Likevel fører OpEx med seg en del kompleksitet rundt det å kalkulere og forutse hva tjenestene du benytter faktisk ender opp med å koste.

Hvilke vurderinger bør gjøres?

Ved etablering av infrastruktur i Azure må du ta stilling til hvilke lisenser dere har behov for på hver enkelt tjeneste. Dette er typisk om dere ønsker forutsigbarhet gjennom en tilnærmet fast månedskost, eller bruksbasert hvor kostnaden varierer avhengig av bruk. Eksempelvis kan man på Azure SQL enten gå for en DTU eller vCore modell hvor man tildeler en fast mengde tilgjengelig kraft – dette er vanligvis en kombinasjon av CPU, minne og I/O. Alternativet er «Serverless compute tier» hvor dere betaler for bruk.

For å finne ut hvilket nivå dere skal legge dere på, må dere gjøre en vurdering av noen sentrale punkter som ytelse, lagringskapasitet og ikke minst hvilken funksjonalitet man har behov for.

Hvilke parametere som er viktig varierer fra tjeneste til tjeneste og er dermed ofte et sammensatt bilde. Det krever erfaring for å ta høyde for disse parameterne i forkant av at løsningen går i produksjon – heldigvis er fordelene med en bruksbasert lisensmodell at de fleste tjenester nettopp kan skaleres opp og ned i etterkant ved behov.

Det finnes flere kostnadseffektive tiltak

 

Avhengig av hvilke type løsninger du kjører i Azure vil det være en rekke kostnadsbesparende tiltak dere kan gjøre for å redusere de månedlige utgiftene. Dette kan være blant annet:

Reserverte instanser

Enkelte ressurstyper i Azure tilbyr muligheten for å inngå avtale om «Reserved instances». Dette forplikter deg til å benytte en gitt tjeneste på gjeldende lisens i 1, 2 eller 3 år. Dette kan gi store besparelser på helt opp til 70% på enkelte tjenester.

Autoskalering

Vanligvis vil behovet for ytelse variere gjennom dagen og i disse tilfellene kan dere dra nytte av innebygde mekanismer som autoskalering. Dette kan eksempelvis gjøres på faste tidspunkter i løpet av dagen, eller som et resultat av en økning i utnyttede ressurser på tjenesten.

Justering av lagringstype

Azure tilbyr valg mellom forskjellige typer lagringsmedium, ofte kalt hot, cold og archive storage. Om dere gjør en analyse vil det i mange tilfeller kunne avdekke om dere vil være tjent med å eksempelvis kjøre på cold storage kontra hot storage.

Hybrid benefits

Mange av våre kunder har eksisterende lisenser på eksempelvis Windows server og SQL server, og dette gir muligheten til å spare kostnader ved at tilsvarende lisenser i Azure gis til betydelig rabatt.
Interessant? Det finnes en rekke flere kostnadsbesparende tiltak du kan gjennomføre for å sørge for at ditt Azure miljø blir rimeligere i drift.

Ta kontakt for en gjennomgang av ditt miljø

Bruk Azure Advisor

Azure Advisor er en nyttig tjeneste i Azure for å identifisere forbedringer som kan gjøres i miljøet. Tjenesten gir anbefalinger rundt ytelse, sikkerhet, pålitelighet, kost og en generell formening om «Operational excellence».

Advisor klassifiserer også hvert enkelt tiltak etter ulike nivåer av innvirkning, slik at dere kan raskt identifisere hvilke tiltak som vil gi størst utbytte, enten det måtte være relatert til kostnad eller andre viktige områder.

Unngå uforutsette kostnader med budsjetter i Azure 


For å unngå uforutsette kostnader grunnet høyt forbruk, eller oppdage at noen har satt opp en kostbar tjeneste, tilbyr Azure muligheter for å sette opp budsjetter. Budsjettene kan ha tilhørende varslinger på enten at estimert forbruk kommer til å overstige månedlig budsjett, eller at kostnader hittil i måneden har gått over spesifisert budsjett.

På denne måten vil dere ha kontroll over kostnadene og kunne gjøre tiltak om det skulle skje noe uforutsett.

Budsjett er i min bok et «must have» om man benytter Azure. 

 

Ønsker du å ta en prat om kostnadsbesparende tiltak?

Fyll ut skjemaet under her så finner vi et tidspunkt som passer deg.

 

 

Forfatter

Frank Hessen 800px

Frank Hessen
Seniorkonsulent, twoday

Frank jobber som prosjektleder med fokus på utvikling og arkitektur. 

Relaterte artikler