Skip to content

10 enkle råd for å utvikle KPI’er som fungerer

Mange opplever å bruke mye tid på å utvikle strategier som aldri blir satt ut i livet. I dette innlegget får du 10 enkle råd for å utvikle KPIér som fungerer.
14. des Torstein Thorsen
Key Performance Indicators (KPI’er) er et måletall som brukes for å evaluere måloppnåelse. KPI’ene er med å hjelpe oss å sikre at strategien som er satt oppnås. For å operasjonalisere strategien må man derfor sette KPI’er som faktisk fungerer.
 

Her er 10 enkle råd for å utvikle KPI'er som fungerer:

 

1) Begynn med strategi

Uten god kjennskap til hva forretningen eller organisasjonen ønsker å oppnå, ender man ofte opp med veldig mange KPI’er. En kort strategidefinisjon gjør det enklere å definere mål og hvordan disse skal kunne nås.

2) Finn ut hvilke spørsmål man ønsker å få besvart

Hvis strategien er å øke marginene, vil kanskje et relevant spørsmål være “På hvilke produkter eller tjenester pådrar vi oss mest kostnader i forhold til inntektene som genereres?”

Disse spørsmålene brukes videre til å sikre at KPI’ene du lager er basert et faktisk spørsmål.

 

3) Undersøk databehovet

For hvert av spørsmålene skriver man litt om hvilke data man trenger. Her er det viktig å ikke tenke på hvilke data som finnes, men hvordan det ville vært i en perfekt verden.

 

4) Sjekk hvilke data som allerede finnes

Gjør en gap-analyse. Sjekk om andre i organisasjonen har tilgang på manglende data og relevant informasjon.

 

5) Finn beslektede data

Man skal ha få KPI’er, men man kan ha veldig mange nøkkeltall og kvalitative vurderinger. Lag en liste over all informasjon det er behov for hver periode for å sikre gode KPI’er. Dette kan være tidsserier, spørreundersøkelser, tall fra skyløsninger og interne fagsystemer, status i prosjekter og markedsdata.

Vil du vite mer om KPIer? Last ned vår guide til smartere KPI-strategier her.

6) Finn best mulig målemetode og hyppighet

Hvordan man skal telle og hvor ofte må baseres på når og hvor ofte det er behov for KPI’en.  I verktøyet du bruker for strategi-implementering bør det være god plass til å beskrive HVORDAN man skal telle. Hva som ikke skal være med og hva som er 1(en) enhet.

7) Gi ansvar

Personen som er ansvarlig for en KPI kan være en annen enn personen som er ansvarlig for innsamlingen av data for den. Man bør derfor kunne sette opp en person med avviksansvar og annen med innrapporteringsansvar.

8) Sikre forankring både i ledelse og blant i ansatte

Det er essensielt at alle forstår hva man ønsker å oppnå. KPI’er bør være en del av alle beslutninger i organisasjonen. KPI’er bør også være slik at de gir de ansatte bedre forståelse for hvordan det de gjør påvirker måloppnåelsen.
 
Hvis man bare pålegger de ansatte å begynne å samle inn masse data uten at de forstår hvorfor, vil man ende opp med en mindre entusiastisk og motivert arbeidsstokk.
 
En løsning for strategi-implementering som alle har tilgang til er en god start.
 
KPI’er bør ikke føles personlige eller overvåkende – man må beskrive hvorfor man måler og hva målingene skal brukes til.

 

9) Finn ut hvordan KPI’er skal kommuniseres

Lange rapporter med tabeller og informasjon er ikke bra nok. Viktig informasjon må ikke gjemmes bort. For at KPI’ene skal gi verdi i form av nyttig informasjon må de kommuniseres og forankres i virksomheten.
 
KPI’er bør presenteres som enkle visualiseringer med drill-down muligheter som viser måltall, faktiske tall og trender. Det bør være muligheter for å kommentere avvik direkte i systemet, slik at forklaringer til avvik ikke blir liggende i eposter. Avviksforklaringer vil være nyttig for fremtidig analyse.

 

10) Vurder dine KPI'er hvert år for å sikre at de faktisk har en positiv innvirkning på strategien

Hvis KPI’en ikke er nyttig lenger vil den kun være støy. Du må derfor vurdere verdien av KPI’ene kontinuerlig.

last ned guiden 3 steg til smartere KPI-strategi

Relaterte artikler