Skip to content

«Team as a service». Hva er det og virker det?

Konsulentbransjen har historisk vært kjent for å bringe «smarte hoder» inn i kundenes teknologiprosjekter. I dagens stadig mer komplekse digitale landskap er nøkkelen til suksess avhengig av evnen til å samle ekspertise fra ulike fagområder. Dette er grunnen til at "Team as a Service" - konseptet har blitt avgjørende for gode prosjekter.
10. nov Torill Standal Eliassen

La oss utforske hvorfor tverrfaglige team er viktige, og hvordan de kan bidra til å skape bedre resultater og mer bærekraftige løsninger. 

 

Et eksempel fra virkeligheten: Vipps 

Et relevant eksempel på verdien av "Team as a Service" kommer fra den norske finanssektoren, hvor implementeringen av digitale betalingsløsninger som Vipps utfordret bransjen. Løsningen oppleves som en EKTE forenkling, og de fleste brukerne omtaler tidsregningen for betalingsløsninger som «før» eller «etter» Vipps.

Hva gjorde at dette prosjektet opplevdes som et «annerledes» konsept?  
Helt fra starten var ulike fagdisipliner representert. Og dermed kom også flere dimensjoner og synspunkter inn i det veldig tydelige målet om forenkling. 

(Kilde: https://www.vipps.no/om-oss/) 

Varierte perspektiv 

Et tradisjonelt digitaliserings-prosjekt har ikke lenger en tydelig definert «start» og «slutt», og det er i dag selvsagt at det må oppgraderes og tilpasses i takt med endringene rundt oss. Hvis vi holder oss til Vipps-eksempelet så var flere fagdisipliner involverte før, under, og etter prosjektets levering. Typisk involverte fageksperter ville vært fra programvareutvikling, sikkerhet, brukeropplevelse og finans. Dette tverrfaglige teamet kunne kombinere sin ekspertise for å skape en brukervennlig og sikker betalingsplattform som har blitt et foretrukket valg for millioner av nordmenn. 

Kommunikasjon og samarbeid 

Noe av det viktigste i tverrfaglige team er å lage et godt samarbeidsklima gjennom tydelig kommunikasjon. Det er ikke lenger et kunde-leverandørforhold, men et samarbeid der begge parter opplever å jobbe i samme team. 
De beste prosjektene er der faggruppene velvillig deler av både suksesser og feil i en og samme kanal. Tverrfaglige team sikrer gjerne at man ikke blir låst fast i sin egen «silo» og forbedringer implementeres kontinuerlig basert på tilbakemeldinger fra både brukere og interne teammedlemmer. 

Bedre brukeropplevelse og kundetilfredshet 

Det er essensielt å ha brukeren i fokus til enhver tid, og en viktig driver til forbedring er brukertesting og en hyppig tilbakemeldingskultur. Ved å lytte til brukernes behov og en kontinuerlig vurdering av grensesnittet og funksjonaliteten til en plattform, kan teamet skape tjenester som forenkler eksisterende prosesser. I tillegg gir det en positiv brukeropplevelse! 

Rigget for utvidelser og skalering 

Det er ikke lenger slik at løsninger blir levert intensivt i løpet av noen måneder, og så er det 7-10 år til neste nye digitaliseringsprosjekt. Heldigvis!  Markedet endrer seg raskere enn noen gang, og teknologiutviklingen desto mer. I dag lanserer vi prosjekter før de er ferdige, brukertester og videreutvikler. De som  er i stand til å raskt tilpasse seg endringer i markedet og innføre nye funksjoner og tjenester som svar på brukernes behov, vil være vinnerne fremover. Det er heldigvis også mer bærekraftig å ta høyde for videreutvikling, kontra å skrote en løsning. Men dette er hele tiden en kost/ nytte vurdering som teamet teamet til enhver tid må vurdere. 

Hurtigere løsninger og økt innovasjon 

"Team as a service" representerer ulike ekspertiser og dermed ulike prioriteringer. Det vil være en klar fordel med ulik kompetanse i ulike faser av prosjektet. Det kan være vanskelig å bære endringsprosessen alene, og takten øker gjerne når flere i teamet er rutinert på prosessen.  

Innovasjon er noe nytt, eller noe som er vesentlig endret, i en bransje eller et produkt. Grunnen til at mange velger å hente ekspertise hos en partner for å supplere sitt eget team, er fordi disse ekspertene har drevet frem, eller vært del av, flere innovasjonsprosjekter før. Det kan gjøre prosessen både raskere og sannsynligvis mer innovativ. Ved å kombinere variert ekspertise, effektiv kommunikasjon og fokus på brukeropplevelse, vil et tverrfaglig team bygge robuste løsninger for fremtiden. 

La oss oppsummere: 

  • Tverrfaglige team er avgjørende: I dagens komplekse digitale landskap er suksessen avhengig av evnen til å samle ekspertise fra ulike fagområder i prosjekter. 
  • Kommunikasjon og samarbeid er nøkkelen: Samarbeid mellom ulike fagområder i tverrfaglige team skaper et godt samarbeidsklima og bidrar til kontinuerlig forbedring. 
  • Brukeropplevelse i fokus: Ved å lytte til brukernes behov og kontinuerlig vurdere grensesnitt og funksjonalitet kan tverrfaglige team skape tjenester som gir en positiv brukeropplevelse og øker kundetilfredsheten. 
  • Fleksibilitet og innovasjon: Tverrfaglige team er i stand til raskt tilpasse seg markedsendringer, innføre nye funksjoner og drive innovasjon, noe som gir mer bærekraftige løsninger for fremtiden. 

 

Vil du snakke med oss i twoday om «Team as a service» og hvordan dere kan komme i gang? Vi har en ambisjon om å være en partner gjennom hele livssyklusen, uansett på hvilket stadie dere er. 

 

Snakk med oss i twoday om «Team as a service» og hvordan dere kan komme i gang! Vi har en ambisjon om å være en partner gjennom hele livssyklusen, uansett på hvilket stadie dere er.

 Fyll ut skjemaet under så finner vi en tid som passer deg.
 

Forfatter

Torill 800px

Torill Standal Eliassen

Managing Director

Torill Standal er Managing Director i 2 av twoday-selskapene i Norge. 

Hun er lidenskapelig opptatt av å få teknologi og mennesker til å spille best mulig sammen. Torill har troen på at vi sammen er sterkere, og jobber mye med ledelse, salg og hvordan bygge sterke team. I denne artikkelen fokuserer hun på nettopp det, hvordan teknologi, mangfold og ulike spisskompetanser kan skape langsiktig bærekraftig vekst.

Relaterte artikler