Skip to content

Hvordan markedsføre på LinkedIn

LinkedIn er en av de største sosiale mediene i Norge, og skiller seg fra andre sosiale plattformer med sitt spesifikke fokus på karriere og næringsliv. Gjennom markedsføring på LinkedIn kan bedriften din oppnå flere viktige mål, som generering av leads, økt merkekjennskap eller inngåelse av nye partnerskap.
23. des Kristina Juul Jørgensen
To personer snakker ved en PC

Her er noen tips til hvordan du kan engasjere målgruppen og bygge opp bedriften gjennom LinkedIn.

1. Start med din egen LinkedIn-profil


Et godt råd er faktisk å starte med din egen LinkedIn-profil. Alle ansatte i en bedrift utgjør til sammen bredden som skaper merkevaren din. I og med at LinkedIn er en nettverksbyggende kanal, er enkeltpersoner svært viktig. At du viser din kompetanse og har en god profil, kan være fordelaktig både for bedriften du jobber i og deg – om det er for kunder, samarbeidspartnere eller potensielle ansatte. Husk derfor å oppdatere profilen din med relevant arbeidserfaring, milepæler, prestasjoner og andre ferdigheter. Et godt tips er også å hjelpe kollegaer eller personer i nettverket ditt med å styrke sin profil. Dette kan du gjøre gjennom å anerkjenne andres kompetanse.

Ha et mål om å fylle ut alt du kan på LinkedIn-profilen din, og hold den oppdatert.

2. Lag en effektiv bedriftsside

Bedriftssiden bør gi folk gode muligheter til å bli bedre kjent. En bedriftsprofil bør fremstå attraktiv for at folk skal ha et ønske om å være følger. Vis tydelig gjennom profil- og forsidebilde, samt informasjon hvem dere er og hva dere tilbyr. Fortsett så med å bygge opp nettverket til bedriften. Skap relasjoner med eksisterende eller potensielle kunder, samarbeidspartnere, nyansatte, eksisterende ansatte, partnere – listen er lang. LinkedIn kan også gi deg forslag på hvem du kan følge basert på bransjen du jobber i.

3. Definer målgruppe og mål

Mål er viktig – uansett kanal. LinkedIn kan som nevnt over brukes for flere ulike mål. Typiske mål for LinkedIn kan være generering av nye kunder, økt merkekjennskap, eller gjerne en kombinasjon. Når du vet hva du vil oppnå med tilstedeværelsen på LinkedIn blir det enklere å definere målgruppen og utforme videre innhold. Gjør det tydelig HVA du vil oppnå, og HVEM dere må markedsføre mot for å nå målet.

4. Optimaliser bedriftssiden for søk

En godt optimalisert LinkedIn-side kan gi økt synlighet blant personer som søker på bedriften din, enten de søker på LinkedIn eller ikke. Her er noen tips som kan gjør LinkedIn-siden optimalisert for søk.

  • Legg inn søkeord: Pass på å bruke viktige søkeord i informasjonen på bedriftssiden. Disse skal tydelig forklare hvem dere er og hva dere tilbyr. Tenk over hvilke ord eller fraser som, for eksempel, potensielle kunder ville brukt når de søker etter ditt produkt eller din type tjeneste.
  • Link til LinkedIn-siden: Å linke til LinkedIn-siden fra for eksempel nettsiden, blogger eller andre plattformer øker plasseringen til siden din i søk. Pass også på at ansatte linker til bedriftssiden når de oppgir arbeidssted på LinkedIn.
  • Del relevant innhold: En av de beste måtene å øke rangeringen på søk er å dele relevant innhold jevnlig. Når du deler oppdateringer fra bedriftssiden kan innholdet bli indeksert av Google. Jo oftere du deler innhold som følgerne engasjerer seg i, jo høyere vil LinkedIn-siden rangere i søkeresultater.

5. Øk antall følgere av siden


Når personer følger siden din vil oppdateringer potensielt vises i deres nyhetsstrøm. Jo flere følgere bedriftssiden har, jo større potensiell rekkevidde får du. Her er noen tips til hvordan dere kan øke antall følgere:

  • Start med alle ansatte – dette er bedriftens ambassadører, og som regel de som har lavest terskel for å dele innholdet med sitt nettverk.
  • Promoter LinkedIn-siden utenfor selskapet. Inviter kunder og samarbeidspartnere til å bli følgere, for eksempel gjennom nyhetsbrev eller artikler/blogger.
  • Legg til en “følg”-knapp på nettsiden, slik at besøkende enkelt kan følge dere på LinkedIn. LinkedIn har en egen generator for en slik plugin, den finner du mer informasjon om HER.

6. Del engasjerende innhold


Her er det viktig å dele innhold som målgruppen oppfatter som interessant. Engasjement er helt essensielt for at innhold skal synes – det viktigste parameteret for hvorvidt algoritmene anser innholdet som aktuelt. Et av de viktigste rådene vi gir er derfor å oppmuntre egne ansatte til å dele og spre innhold for å “hjelpe innholdet i gang”. Uten engasjement vil innholdet i gjennomsnitt kun nå ut til mellom 20-25% av alle i nettverket. Har bedriften din i et gitt tilfelle 200 i sitt nettverk, betyr dette en rekkevidde på opp mot 50 personer. Blir posten derimot delt av 20 ansatte i bedriften du jobber, og de når ut til 100 i sitt nettverk, kan man potensielt nå ut til 2000. Helt gratis.

Pass også på at innholdet samsvarer med de overordnede målene som er satt for LinkedIn. Er målet eksempelvis å engasjere potensielle nye ansatte, er det en dårlig idè å utforme et selgende budskap. Husk at du ikke alltid trenger å finne opp kruttet på nytt. Et godt tips kan være å dele andres innhold, om dere for eksempel finner en god, relevant artikkel skrevet av andre. 

7. Bruk visuelt innhold

Fag og kompetanse trumfer det kreative på LinkedIn – her skiller plattformen seg fra eksempelvis Instagram og Facebook. Men: Innhold med bilde eller video engasjerer alltid mer enn ren tekst, så bruk dette om mulig. Dette kan være gode bilder/videoer sammen med lenker til nettside, eller bare bilde eller video som supplement til et vanlig innlegg. Dette fanger oppmerksomhet og skaper mer engasjement.

8. Markedsføre de beste innleggene

LinkedIn er unik på den måten at plattformen samler inn mye profesjonell data fra oss som brukere. Vi er mye flinkere på å oppdatere profilen vår her, enn på andre sosiale medier, noe som gjør at LinkedIn sitter på mye data. All denne informasjonen kan utnyttes og brukes i målrettet markedsføring. Ofte ser vi at markedsføring er nødvendig, både for å skalere opp volum samt treffe de riktige målgruppene.

Start gjerne med å markedsføre innlegg som “fungerer”. Fortsett deretter med å skreddersy eget markedsførings-innhold som kan supplere det dere ellers gjør på bedriftssiden.

9. Kjør kampanjer for å nå målene

Jevnlige kampanjeaktiviteter er viktig for å nå overordnede mål. Det er viktig å jobbe godt med både det betalte og ubetalte for å lykkes. LinkedIn har flere gode annonseplasseringer, du kan for eksempel ha annonse i nyhetsstrømmen men også sende innhold rett i innboksen til målgruppen din. En annen fordel med LinkedIn er at du kan målrette veldig spisset mot for eksempel stillingstittel, bransje, utdanningsnivå, eller til og med arbeidsgiver, i visse tilfeller.

LinkedIn har flere gode muligheter innen annonsering, og det er kult å leke seg med alle de ulike annonseplasseringene og målrettingene. Et godt tips er å prøve ulike kreativer og målgrupper for å se hva som fungerer best. Vi anbefaler å bruke LinkedIn sitt annonseverktøy, Campaign Manager, når du skal jobbe betalt på denne plattformen.

10. Bruk innsikten og evaluer

Det er enklere å dele godt innhold når du vet hvilket innhold som interesserer målgruppen. Bruk innsikten fra siden og innholdet til å hele tiden evaluere innholdet. Test ulikt innhold, ulike kreativer og ulike tidspunkt, og finn ut hva som fungerer best for dere.

Bruk også innsikten fra kampanjene i LinkedIn Campaign Manager til å evaluere hva som fungerer betalt. Her kan du få god og detaljert innsikt, basert på hva du har lagt inn som kriterier for målgruppene i kampanjene.

 

Vil du vite mer?

Send oss en DM i våre sosiale kanaler eller fyll ut skjemaet under her så finner vi et tidspunkt som passer deg.

 

Relaterte artikler