Skip to content

Hva er sponset innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er en merkevarebyggende aktivitet og kan gi deg store gevinster. Men hva er det egentlig og hvilke former finnes?
9. des Kristina Juul Jørgensen
Hva er sponset innholdsmarkedføring

Sponset innholdsmarkedsføring går ut på å spre godt og engasjerende innhold gjennom annonser som er utformet som redaksjonelt innhold. Det er noen forskjeller mellom hva som er hva, men i denne artikkelen fokuserer vi på de ulike mulighetene og hvordan vi tar i bruk sponset innholdsmarkedsføring.

Du har nok hørt uttrykk som content marketing og native annonsering. Det finnes noen forskjeller mellom dem, men alle har som felles mål å skape oppmerksomhet, kjennskap og øke kunnskap. Vi befinner oss dermed øverst i kjøpstrakten. Innholdsmarkedsføring er altså en del av den merkevarebyggende aktiviteten i mediemiksen din.


Hva er sponset innholdsmarkedføring

 

Kan kjøpes som direkte eller programmatisk plassering

Sponset innholdsmarkedsføring kan kjøpes i ulike former. Hva som er best for deg kommer an på budskapet, målgruppen og dine ressurser både i form av budsjett og innhold. Til tross for at det finnes mange varianter blant de ulike mediene, kan vi gjerne skille mellom to type plasseringer: Premium plasseringer og ikke-premium plasseringer.

Premium-plasseringer kjøpes direkte og sikrer god synlighet og tilstedeværelse i mediet du booker hos. Dette kan bookes både på print eller digitalt, og i dette innlegget fokuserer vi på det digitale.
Her er plasseringen gjerne høyt oppe og du har en forhåndsbestemt synlighet enten i form av hele/halve dager eller SOV%. Her vil de fleste medier produsere innholdet for deg for å sikre at innholdet passer godt inn med det redaksjonelle. Vanligvis vil også innholdet ligge på mediets egne sider, men med linker inn til din nettside.

Ikke-premium plasseringer kjøpes både direkte og programmatisk
 på tvers av nettsider.

La oss vise to eksempler:
Optimars premium plassering hos Intrafish.no , en bransjeside mot oppdrettsnæringen, var midt i blinken for Optimar. De ville øke kjennskapen til sitt nylanserte blodrør for bedre utbløding, nedkjøling og «bufring» av fisk. Her er plasseringen høyt oppe på Intrafish.no hele døgnet i en hel uke, med lenker til Optimars egne nettsider.
Grunnen til at vi anbefalte en premium plassering for Optimar var for å sikre god synlighet midt i målgruppen over en bestemt periode, samt at Optimar hadde budsjett til å kunne sikre seg denne plasseringen.
Programmatisk annonsering
Norhus ønsket å spre kunnskap om boligbygging for småbarnsfamilier, samtidig som målet var å bygge merkevarekjennskap. Ved å ta i bruk en programmatisk løsning fikk vi testet ulike målgrupper på tvers av nettsider, både nasjonale og lokale, for å finne den beste målgruppen for Norhus.

Når man skal snakke til en bred målgruppe som man ikke like lett finner på en bestemt nettside, er dette en god og effektiv metode.
 
 

Resultatene skal kobles opp mot målene, alltid.

Hvor man er i kjøpstrakten definerer også hva man skal måle etter. For innholdsmarkedsføring som jobber mot kvalitative effekter som synlighet og kjennskap kan vi dele måleparameterne inn i tre deler:

  1. Interessen for annonsen: Test hvilke innganger som trigger interessen for å trykke seg inn i artikkelen. Her måles resultatene etter eCTR% og eCPC. Men husk, ønske om en høy eCTR% skal ikke gå på bekostning av forventningen til innholdet.
  2. Interessen for innholdet: Se hvor interessant innholdet er for leseren ved å måle etter tid brukt på siden og hvor stor del av siden som blir lest. Husk at å måle etter bounce rate ofte kan bli feil da det ikke alltid er naturlig å gå videre fra en artikkel.
  3. Det etterlatte inntrykket: For de som har mulighet, skal effekten av merkevarebyggende aktiviteter dokumenteres gjennom en analyse for å se en eventuell økning i aktuelle parametere etter endt kampanje.
Får du direkte konverteringer gjennom innholdsmarkedsføringen din, kan det regnes som en bonus. For husk alltid å gi leseren mulighet til å gjøre en handling mens de leser artikkelen ved f.eks. en handlingsknapp.


Tydelig merking er viktig

All innholdsmarkedsføring skal tydelig merkes med at det er sponset innhold. Per i dag er ikke dette en stor utfordring da mediene har gode retningslinjer, både ved direktekjøp og programmatiske kjøp.

 

Vil du vite mer?

Send oss en DM i våre sosiale kanaler eller fyll ut skjemaet under her så finner vi et tidspunkt som passer deg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterte artikler