Skip to content

Google Ads: Hvordan evaluere byrået ditt?

Det kan være utfordrende å evaluere arbeidet til byrået ditt. Her gir vi deg noen punkter og tips du kan bruke.
15. des Mikael Marroquin

Hvis din bedrift er en av mange som har hyret ekstern hjelp til å styre markedsføringen, kan det være vanskelig å vite hvordan du skal evaluere arbeidet. Du har kanskje valgt å konsentrere deg om kjerneområdet til bedriften din, og har enten ikke tiden eller kompetansen til å vurdere kvaliteten på arbeidet. 

Dette blogginnlegget kommer til å ta for seg denne tematikken, og gi deg en god pekepinn på hvordan du som bedriftsleder kan vurdere arbeidet til ditt markedsføringsbyrå.

 

 


Data

I markedsføring snakkes det mye om data. Teoretisk sett skal man alltid jobbe ut ifra data, men data er strengt tatt en samlebetegnelse for informasjon, og dermed kan det være vanskelig å sile ut hvilken informasjon som gir en pekepinn på hvordan markedsføringen faktisk går. Nedenfor går vi gjennom noen av de viktigste dataene, og hvilke kriterier du kan legge til grunn for å evaluere disse.

CTR:

CTR står for Click-Through-Rate, og er prosentandelen som klikker på annonsen din, ut ifra antallet ganger den er vist. Annonsen klikkes i x% av tilfellene, og dette er din CTR. Rent logisk henger dette sammen med relevansen annonsen har opp mot målgruppen den blir vist til. Har annonsen høy CTR, kan man si at den er relevant for målgruppen ettersom den klikkes ofte når den blir vist.

Alternativt kan man si at dersom det er en lav CTR, så treffer man ikke målgruppen godt nok, og at man bør jobbe ytterligere med dette. Det finnes ingen gullstandard for hva dette tallet bør være, men man pleier å si at en god CTR ligger rundt 5%. Det er dog noen fallgruver ved dette. Dersom vi tar utgangspunkt i feks Google Ads, kan det være stor variasjon på CTR til en søkekampanje og CTR til en bildekampanje.

Der en søkekampanje bare vises for oppsøkende trafikk med intensjon, vil man naturligvis få en høyere CTR enn en bildekampanje som f.eks. vises i margen på diverse nettaviser eller lignende.
Unngå å tolke data på kontonivå, altså den samlede dataen for alle kampanjer, og fokuser heller på trenden internt i kampanjer av samme format.

 

Ønsker du en gratis gjennomgang av Google Ads-kontoen din? Ta kontakt med oss her.

CPC og kost per konvertering

CPC står for cost per click, og er den prisen du betaler per klikk. Dette er også i aller største grad skreddersydd til den enkelte bedrift og påvirkes av en rekke variabler. Du kan dog få en pekepinn på hva prisen på et klikk bør være i f.eks. Søkeordsplanleggeren til Google Ads. Som regel skjer det gode ting hvis CPC går nedover, samtidig som CTR går opp. Annonsene vises til en stadig mer kvalifisert målgruppe, og prisen går derfor ned.

En konvertering er den ønskede handlingen man vil oppnå via betalt annonsering, og dette bør være fokuset til markedsføreren man har hyret inn for å gjøre arbeidet. Kosten per konvertering og antallet konverteringer er også en god pekepinn på hvordan den betalte markedsføringen går.

Mange markedsførere er redde for å snakke om den faktiske ROAS (Return on ad spend) som kunden får igjen ved å annonsere på Google Ads, og velger å gi utfyllende detaljer om antallet klikk man har fått inn i løpet av perioden, i stedet for antallet salg eller leads.

 

Les også: Hva er en digital audit, og hvorfor trenger du det?

post it on window writing -Fullbredde

“Feelingen”

Nå som vi har gjennomgått et par viktige data ved betalt annonsering er det videre over på et annet kriterie du kan legge til grunn for å evaluere markedsbyrået ditt. Nemlig det vi kaller for “feelingen”. Hvordan samarbeidet føles og oppleves kan gi en god pekepinn på hvordan samarbeidet med ditt markedsbyrå egentlig går.

  • Føler du deg prioritert?
  • Hvor ofte prater du med din prosjektleder?
  • Opplever du at byrået dere har hyret inn er proaktivt og kommer med forslag til aktiviteter?

Kommunikasjonen mellom byrå og kunde er svært viktig for å lykkes med samarbeidet. Som kunde bør du oppleve at du blir prioritert i kommunikasjonen, og at din bedrift og deres markedsaktiviteter er top of mind hos byrået. Dessverre spiller ditt selskap sin størrelse en stor rolle i dette, da mange byråer, som andre bedrifter, prioriterer sine største kunder.
Kanskje er du en liten eller mellomstor kunde, men du betaler strengt tatt samme timepris som de største kundene, og dermed bør du også få den samme oppfølgingen innenfor det gitte rammeverket til avtalen.

Altfor mange byråer har små kunder i sin portefølje som ikke blir prioritert, når det mest ideelle bør være å hjelpe til med å hjelpe sine mindre kunder med å vokse, slik at de kan utvide aktivitetene og lage større avtaler med byrået.
Kommunikasjon og informasjon må flyte synergisk mellom byrå og kunde, og her har kunden også en stor rolle å spille. Alt for mange kunder tenker at når de har hyret inn et byrå, kan de slippe ballen helt og alt går av seg selv.

Sånn er det altså IKKE!

For at samarbeidet mellom kunde og byrå skal fungere må begge parter ta ansvar. De som jobber i byrået er markedsførere, og som regel har de ikke altfor god kjennskap til kundens bransje. De er ikke eksperter, og kunden må derfor være med på å lære opp markedsføreren sin underveis i prosessen. Ordlyd, målgruppe, innhold m.m. er kritisk, og der må kunden ta ansvar. Svar på spørsmål som byrået har, kom med korrekturer dersom det er behov, og ta telefonen når prosjektleder ringer!

Har du behov for å sparre? Ta kontakt med oss så tar vi en prat!

Skal du komme i gang med Google Ads, eller er i gang men ønsker å finne ut om dere annonserer optimalt?

 Fyll ut skjemaet under, så finner vi en tid som passer deg.

 

 

Forfatter

Mikael Marroquin(1)

Mikael Marroquin
Digital markedsfører og Google Ads-ekspert, twoday

Mikael er seniorkonsulent med 4 års erfaring innen Google Ads og prosjektledelse.

Har du behov for å sparre? Ta kontakt med oss så tar vi en prat!

Skal du komme i gang med Google Ads, eller er i gang men ønsker å finne ut om dere annonserer optimalt?

 Fyll ut skjemaet under, så finner vi en tid som passer deg.

Relaterte artikler