Skip to content

Hva er forskjellen mellom Microsoft Copilot i Bing og Microsoft 365 Copilot?

Microsoft Copilot i Bing og Microsoft 365 Copilot er to forskjellige AI-verktøy utviklet for ulike formål. Begge versjonene drives av avanserte språkmodeller (LLM) som kan forstå naturlig språk og generere relevante svar. Men mens Microsoft Copilot i Bing forbedrer søkeopplevelsen ved å gi interaktive og oppsummerende svar på søkespørsmål, fokuserer Microsoft 365 Copilot på å forbedre produktiviteten innen Microsoft-plattformen. I denne artikkelen forteller vi mer om forskjellene i de ulike verktøyene.
7. jun Josefin Holmberg

Bing Chat Enterprise bytter navn til Microsoft Copilot  

I november 2023 byttet Microsoft navn på sin chatbot Bing Chat Enterprise, og kaller den nå i stedet Microsoft Copilot. Akkurat som ChatGPT er Copilot utviklet med hjelp av OpenAIs GPT-modeller og tilbyr mange lignende bruksområder for deg som bruker. 

Les mer: Bli mer produktiv med Microsoft Copilot 

 

Microsoft CoPilot

Forstå forskjellen mellom Microsoft Copilot i Bing og Microsoft 365 Copilot  

Det kan være forvirrende når man snakker om de forskjellige botene i Microsofts AI-portefølje. Både Microsoft Copilot i Bing og Microsoft 365 Copilot forbedrer brukeropplevelsen og produktiviteten på ulike måter, men det er tydelige forskjeller mellom de forskjellige verktøyene. Ved å forstå de spesifikke styrkene og bruksområdene for hvert verktøy kan du velge den løsningen som passer dine behov best. Nedenfor forklarer vi noen av dem: 

  • Microsoft Copilot i Bing  
    En effektiv AI-chat tilgjengelig som en integrert del av Bings søkemotor. Verktøyet er utviklet for blant annet å forbedre søkeopplevelsen, hjelpe brukere med å enklere finne informasjon og utføre søk mer effektivt, samtidig som det tilbyr interaktive samtaler med detaljerte svar i sanntid. Copilot i Bing kan også hjelpe til med å finne og hente ut informasjon fra nettet, som å oppsummere artikler, sammenligne produkter, og gi anbefalinger basert på søkeresultater – lik ChatGPT. 

  • Microsoft 365 Copilot  
    En enormt kraftfull ressurs, utformet for å forbedre arbeidsflyter og produktivitet og som hjelper brukere med å arbeide mer effektivt innen Microsoft-plattformen. Verktøyet kombinerer kraften hos store språkmodeller (LLMs) med dine data i Microsoft Graph (som kalender, e-post, chatter, dokumenter, møter og mer) og integreres sømløst i alle applikasjoner innen Microsoft 365. Dette muliggjør rask og effektiv søking gjennom data som du har tilgang til i ditt Microsoft-miljø. Microsoft 365 Copilot tar også hensyn til sikkerhets- og tillatelsesretningslinjene som er angitt i deres Microsoft 365-konfigurasjon. Med Microsoft 365 Copilot kan du få hjelp med å opprette og redigere tekst, presentasjonsmateriale, bilder, analysere data og mye mer. 

 

Microsoft 365 Copilot finnes nå på norsk  

En stor nyhet er at Microsoft 365 Copilot nå har fått støtte for 16 nye språk, deriblant norsk. Med denne oppdateringen er det intelligente AI-verktøyet nå tilgjengelig på totalt 26 forskjellige språk. For norske brukere innebærer dette en betydelig forbedring av brukervennligheten. 

Støtten for norsk gjør det mulig for flere brukere å fullt ut dra nytte av de smarte verktøyene og funksjonene som Microsoft 365 Copilot tilbyr, noe som kan føre til økt produktivitet og bedre samarbeid innen både team og organisasjoner. Dette kan også bidra til å senke terskelen for implementering og bruk av AI-teknologi hos norske bedrifter. 

Bedrifter, uansett størrelse, kan dra nytte av fordelene med Microsoft 365 Copilot. Det som trengs er en lisens, som kan kjøpes direkte via Microsoft-partnere. 

Er dere klare for å innføre Microsoft 365 Copilot?  

Vi forstår at det kan være utfordrende å holde styr på strukturer, prosesser, sikkerhet og konfigurasjoner, samt at innføringen av nye verktøy kan føles overveldende. 

Hos twoday er vi over 1000 Microsoft-eksperter med god erfaring med å implementere tekniske løsninger for å sikre god sikkerhet og intern kontroll. 

Vi hjelper til med alt fra å tilby lisenser og optimalisering av prosesser, til å bistå med rådgivning og support slik at dere enklere kan utnytte Microsoft-plattformen til sitt fulle potensial. 

Les mer om hvordan dere kan effektivisere deres arbeidsplass med Microsoft her. 

 

 

 

Relaterte artikler