Skip to content

Har dere satt dere fast i datasiloer? Vi har løsningen! 

Hva er egentlig problemet med datasiloer, og hvordan kan man snu situasjonen for å skape en mer effektiv, datadrevet organisasjon? Dette får du svar på i denne artikkelen av Torstein Thorsen, rådgiver innen Business Intelligence hos twoday.
30. mai Torstein Thorsen

 

Siloer og spaghetti

De siste årene har interessen for data økt i takt med at bedrifter har sett hvilke store gevinster man kan oppnå ved å bli en datadrevet organisasjon.

Arbeidet med å samle inn data begynner for mange først på ett sted i virksomheten, før det utvides til flere områder. Det ender vanligvis med et analyseverktøy for ledelsen, et annet for distribusjon og enda et for finans og så videre.

Bak disse ulike dashbordene finner man en rekke datalagre som samler inn den dataen som trengs for å svare på ulike spørsmål, og hver gang et nytt spørsmål må besvares, integreres det enda et verktøy, og deretter enda ett. Dette resulterer i separate datasiloer som er isolerte fra hverandre og som gjør det umulig for organisasjonen å utnytte dataen på en effektiv måte.

En bedre måte å jobbe på er å gå bort fra rotet av datasiloer, de såkalte spagettisystemene, og samle alt på ett og samme sted. For å lykkes kreves det at man begynner i riktig ende, sier Torstein Thorsen.

Snu på spørsmålet

Hos twoday anbefaler vi alltid å begynne med å skape selve produktet. Gjennom dialog med beslutningstakere kan vi forstå hvilke problemer som skal løses med hjelp av data. Hva slags informasjon og innsikt trenger hvert forretningsområde for å kunne bli mer effektive? Det er her arbeidet begynner.

Deretter finner vi ut av hvor dataen for hver analyse som skal utføres befinner seg. Kun den dataen som trengs for å løse det gitte problemet hentes inn og samles i dataplattformen. Etter det kan man opprette rapporter for hvert område – allerede innen noen uker etter at dataplattformen er satt opp. På denne måten vokser dataplattformen gradvis, og alt samles i et og samme datalager som tillater integrasjoner og kryssprosesser mellom forskjellige områder.
Torstein 400x400

Å bygge en dataplattform bør alltid drives av forretningsverdien, mener Torstein Thorsen, rådgiver innen Business Intelligence hos twoday. Ved å få kontroll over dataen som samles inn og sørge for at den virkelig gir verdi, kan organisasjonen bli mer effektiv og få en bedre og mer enhetlig oversikt over resultatene.


En vellykket PoC (Proof-of-Concept) gjør implementeringen av en dataplattform enklere   

Før man implementerer et dataforvaltningsprosjekt, kan du med hjelp av en PoC demonstrere prosjektets gjennomførbarhet og verdien av prosjektet. Hos twoday tilbyr vi skreddersydde Proof-of-Concept-prosjekter hvor vi bruker dine egne data før du går i gang med å bygge en dataplattform.

 
 

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat om data og AI

 

Relaterte artikler