Skip to content

Neste generasjons Business intelligence = Active intelligence

Tradisjonell BI’s passive tilnærming takler ikke dagens krav til datadreven virksomhet. Det er derfor behov for et nytt paradigme.
15. des Line Sulejewski

Utfordringen med tradisjonell BI

I den digitale økonomien har det å kunne endre seg i sanntid blitt avgjørende. Jo raskere en organisasjon kan svare på hendelser etter hvert som de finner sted, jo bedre kan den konkurrere. Det betyr å gjøre det mulig for både mennesker og systemer å holde seg oppdatert med sanntidsinformasjon og analyse for å optimalisere alle deler av virksomheten til enhver tid.

Tradisjonell BI klarer ikke å levere på disse kravene, og har en passiv tilnærming som benytter forhåndskonfigurerte, historiske datasett som  representerer fortiden i et forsøk på å forutsi hva som kommer til å skje fremover. Hva med evnen til å forstå og ta informerte beslutninger på det som skjer akkurat nå? Enkelt sagt, tradisjonelle business intelligence-løsninger var ikke designet for å ta beslutninger i sanntid basert på data.

Dagens organisasjoner trenger et mye mer dynamisk forhold til informasjon. Et hvor data har høy forretningsverdi fordi den gjenspeiler det som skjer i øyeblikket. Hvor informasjon flyter kontinuerlig inn i daglige prosesser og systemer, slik at brukerne kan engasjere seg i det på intuitive måter når som helst, samt skape øyeblikkelig bevissthet om alle aspekter av virksomheten og markedet.

Lyst til å lese mer om neste generasjons BI? Last ned e-bok om Active Intelligence her.

 

Introduksjon av Active Intelligence


Hva er Active intelligence?

Kravene til den digitale økonomien driver frem nødvendige endringer i tilnærmingen til moderne BI. Det nye paradigmet tar sikte på å overvinne manglene ved tradisjonell, passiv BI ved å levere kontinuerlig innsikt fra sanntidsdata med oppdatert informasjon designet for å kunne ta beslutninger på sekunder og utløse umiddelbare handlinger.

Vi kaller det Active Intelligence: En tilstand av kontinuerlig intelligens eller innsikt hvor teknologi og prosesser støtter et behov for å handle umiddelbart basert på sanntidsdata.

Tradisjonell Business intelligence vs Active Intelligence

Tradisjonell Business Intelligence

 • Bruker forhåndskonfigurerte datasett
 • Mangler en styrt, ende-til-ende datapipeline med mulighet til å utnytte automatisering for å produsere oppdaterte forretningsdata
 • Designet for å informere, ikke for å ta raske beslutninger

Active Intelligence

 • Basert på kontinuerlig intelligens fra sanntidsdata
 • Etablerer en intelligent data til analyse-pipeline som muliggjør dynamisk forretningsinnhold og logikk
 • Designet for å utløse umiddelbare handlinger


De 5 største fordelene med active intelligence:

Active Intelligence tetter gapet mellom det som skjer i virksomheten akkurat nå og den informasjon og innsikt du har tilgjengelig. Som et resultat skaper aktiv intelligens en massiv mulighet for å øke innovasjon, akselerere verdi og skjerpe konkurransefortrinn.

Med Active Intelligence kan organisasjoner:

 1. Bli oppmerksomme på og reagere umiddelbart på trender, sammenhenger og endringer i virksomheten og i markedet

 2. Gjøre nødvendige justeringer i strategi, prosesser og digitale produkter fra et minutt til et annet

 3. Samarbeide utover historiske barrierer ved å tilgjengeliggjøre data for alle i virksomheten

 4. Forbedre forretningsresultater ved å øke smidigheten og effektiviteten i arbeidsprosesser og forretningstilbud

 5. Skape tillit til innsikten som avdekkes og ta raske beslutninger

Les mer om Active Intelligence og hva du kan gjøre for å skape en mer datadrevet virksomhet ved å laste ned vår ebok her!

Relaterte artikler