Skip to content

AI vil kreve flere jobber – ikke færre

Vi har lenge fryktet hvordan AI og automatisering vil koste samfunnet arbeidsplasser. Mye peker mot at det motsatte vil skje.
4. jul Kristin Rotevatn Nyberg

Teknologiutviklingen de siste 50 årene har rast av sted i enormt tempo. Nå er det kunstig intelligens (AI) som skal ta oss inn i den neste digitale tidsalderen. Siden lanseringen av språkmodeller, som ChatGPT, har dessuten diskusjonen beveget seg langt utenfor de teknologiske sirklene.

Denne kronikken ble først publisert hos Finansavisen.

Tematikken som tidligere var forbeholdt teknologene, har blitt et hett samtaleemne rundt norske kjøkkenbord, blant politikere, bedriftsledere og journalister. Én bekymring gjør seg gjeldende for de aller fleste. Vil AI ta over jobben min? Nei. Det trenger vi ikke å bekymre oss for. Det er faktisk mer nærliggende å forvente at AI bidrar til å skape flere jobber. I takt med at teknologien videreutvikles, oppstår det behov for fagpersoner som kan utvikle, iverksette og vedlikeholde systemene. Dette krever ikke bare teknisk kompetanse, men også forretningsforståelse og spisskompetanse på de etiske problemstillingene. AI vil også gi opphav til nye arbeidsplasser innen dataanalyse, maskinlæring og forskning.

Vil AI erstatte noen eksisterende roller og stillinger? Ja, helt sikkert. Samtidig åpner utviklingen opp for nye muligheter. Slik har samfunn utviklet seg i tråd med teknologisk fremdrift i tusenvis av år. For eksempel frykter mange at AI skal erstatte norske leger og sykepleiere. Snarere tvert imot: riktig bruk av AI har potensial til å forbedre og styrke helsevesenet vårt. Ved å frigjøre helsepersonell fra rutineoppgaver, vil AI gi helsearbeiderne tid til å konsentrere seg om pasientbehandling og forskning. Det vil føre til bedre helsetjenester for oss alle. 

Skal Norge være i stand til å dra nytte av mulighetene som AI bringer med seg, er vi helt avhengige av å investere i utdanning og kompetanseutvikling. Vi trenger AI-ingeniører, utviklere og analytikere. Og vi trenger mange av dem. Samtidig må vi utvikle ferdighetene til arbeidstakere i eksisterende bransjer.

Ny og kompleks teknologi krever flere med høy kompetanse – på tvers av alle yrker.

Avslutningsvis må vi ha et aktivt forhold til de endringene AI fører med seg i samfunnet og arbeidslivet. Vi må forstå hvordan algoritmene virker, og konsekvensene ved ikke å ta det i bruk. Den jobben ligger foran oss, og det må vi planlegge for. Slik vil AI føre til flere jobber – ikke færre.

Snakk med Twoday om AI

Relaterte artikler