Skip to content

TimeXtender Basic og Advanced Training

 

Dato: 14-16. oktober

Tid: 09-16 (09-12 dag 3)

Pris: 14 200,-

Sted: Karenslyst allè 57, 0277 Oslo 

Kurset gjennomføres fysisk i våre lokaler på Skøyen.

Dette omfattende kurset dekker ikke bare de grunnleggende aspektene ved TimeXtender, men utforsker også strategier for håndtering av big data-scenarier.

Kurset er delt inn i en basic og en videregående del.

Basic:
I denne delen blir deltakerne introdusert til grunnleggende datavarehusprinsipper og TimeXtender brukergrensesnitt. Temaer inkluderer etablering av koblinger til datakilder og utvikling av velfungerende datamodeller.

Den avanserte delen:
Den avanserte delen fokuserer på å håndtere større og mer komplekse datascenarier. Deltakere vil få innsikt i å sette opp delta-last, håndtere slowly changing dimensions (SCD) og implementere surrogatnøkler i TimeXtender.

I tillegg vil kurset dekke strategier for å sikre datatilgjengelighet ved å sette opp og jobbe med flere miljøer.

Forutsetninger:
Ingen forkunnskaper kreves. Deltakerne kan være nybegynnere eller ha grunnleggende kunnskap om TimeXtender.

  • Varighet: Kurset strekker seg over 2,5 dager, og dekker både kjerne- og avanserte deler.

  • Innhold: Fra grunnleggende til avanserte teknikker for håndtering av komplekse datascenarier.

Etter fullført kurs vil deltakerne ha tilegnet seg solid kunnskap om TimeXtender og vil være rustet til å håndtere datascenarier av varierende kompleksitet.

Påmelding