Skip to content

Hvordan modernisere dataplattformen for skyen 

Et webinar om suksess- og motivasjonsfaktorer for en moderne dataplattform.

 

Dato: 4. januar

Tid: 09.00 - 10.10

Mange virksomheter moderniserer plattformen sin for behandling og integrasjon av data. Det er ulike grunner til behovet for modernisering – eksempelvis kostnader, kompleksitet knyttet til hosting, behov for nye integrasjoner, behov for å være i skyen eller behov for ny funksjonalitet. 

I dette webinaret ser vi på suksess- og motivasjonsfaktorer for en moderne dataplattform:

  • Enklere og mer tilgjengelig innsikt og analyser er en av hovedmotivasjonene
  • Et ønske om en skybasert eller hybrid dataplattform, særlig hvis man har forretningsapplikasjoner som er skybasert, slik som f.eks SalesForce
  • Mange vil etablere eller oppdatere “beste praksis” for behandling og integrasjon av data, og vil gjerne ha mer og hyppigere tilgang til operasjonelle data
  • I bunnen ligger et ønske og behov for å være mer datadrevet
Sett av 1 time og lær mer om hvordan du kan modernisere din dataplattform med Talend.

Påmelding