Skip to content
twoday

Effektive prognoser med BizView

Kundecase, Folkspel

Svenske Folkspel effektiviserte sine forretningsplaner med BizView gjennom mer effektiv og nøyaktig forretnings- og prognose simulering i ett og samme verktøy.

Folkspel_vud_topbanner

Fra Excel og frittstående budsjettsystemer til Bizview

I fjor vår deltok Johan Lindqvist, daværende visepresident og salgssjef i Folkspel, på vårt arrangement Beyond Budgeting – smidig økonomistyring i praksis. Der tok han oss gjennom Folkspels veikart for å nå sine mål og for å kunne jobbe mer smidig med rullende prognoser og dynamiske prosesser. Løsningen gikk fra å jobbe med langsiktige forretningsplaner i Excel i kombinasjon med uavhengige tradisjonelle budsjettsystemer, til å implementere BizView. En mer effektiv og nøyaktig forretnings- og prognosesimulering i ett og samme verktøy.

twoday

Behovet

Folkspel har flere ulike produkter og noen av de mest kjente er BingoLotto og Sverigelotten. Produktene selges i ulike kanaler som via butikker, på nett, via klubber og via abonnement. Balansen mellom de ulike kanalene er svært viktig for at Folkspel skal nå sine mål.

Tidligere hadde Folkspel en visjonær tankegang men var ikke konkrete nok til å kunne jobbe langsiktig med sine forretningsplaner. De hadde verken planlagt riktig eller satt en handlingsplan. De trengte å lage en mer strukturert budsjettplan der ulike mål kan nås gjennom konkrete aktiviteter. Men med måten de jobbet med budsjettet på, var det vanskelig å få til.

Løsningen

Folkspel gjorde budsjettet sitt i et system og jobbet med Excel ved siden av før de implementerte Bizview. Denne tilnærmingen passet ikke helt sammen på den måten de ønsket, og det var da Folkspel tok kontakt med Visma bWise som hjalp til med å implementere budsjett- og prognoseverktøyet Bizview. Folkspel ville vekk fra å ha Excel som en frittstående løsning som ikke fungerte i det forrige budsjettsystemet. I dag jobber de kun i Bizview og legger hele budsjettet der, helt ned på kontonivå, kostnadsstednivå og avdelingsnivå.

"Fra en visjonær tankegang, til strukturert arbeid og langsiktig nøyaktig simulering" – Johan Lindqvist, tidligere visepresident/salgssjef i ideelle Folkspel

 

Resultatet

I dag jobber Folkspel smidig og styrken ligger i enkelheten som Bizview tilbyr. De kan se på resultatene av tidligere prognoser og simuleringer og enkelt gjøre sanntidsendringer etter ønske. Med Bizview kan Folkspel enkelt få tilgang til nøkkelfigurer og andre viktige figurer og kan effektivt visualisere deres mål og resultater i en nettleser og dele med andre i organisasjonen.

Kontakt oss for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg med Bizview!