Skip to content

Guide:

Effektiv applikasjonsforvaltning av skreddersydde IT-løsninger

Applikasjonsforvaltning er et planlagt, langsiktig arbeid som sikrer at IT-løsninger til enhver tid dekker brukernes og organisasjonens behov. Denne guiden beskriver grunnprinsippene for hvordan man gjennomfører effektiv applikasjonsforvaltning av skreddersydde IT-løsninger, og tar for seg følgende elementer innenfor applikasjons- forvaltning:

  • Sourcingstrategi

  • Etablering

  • Avtalerogservicenivåer

  • Prosesser og metodeverk

  • Tjenester

  • Organiseringogsamhandling

Last ned guiden for å lære mer om applikasjonsforvaltning av skreddersydde IT-løsninger!

Applikasjonsforvaltning ebook

Last ned guiden:

Du er kanskje også interessert i...