Skip to content
twoday
Tilbake til alle webinar

On-demand webinar:

Ta Power BI til neste nivå

Et webinar der du får se Oslobygg og høre deres erfaringer med Power BI og dataplattformen TimeXtender.

Power BI har mange fordeler, og det er enkelt å koble seg opp mot en kilde når du skal lage en rapport for et selskap. Men hva når kompleksiteten øker? Det kan fort bli en kompleks jobb med tilrettelegging og transformering av data hvis du skal hente data fra flere kilder, for flere selskap, eller rapporten skal hente data i ulike valuta eller fra ulike kontoplaner.

Når kompleksiteten øker har du stor nytte av en dataplattform. Den gir et felles lagringssted for alle data du skal rapportere på og du kan gjøre tilrettelegging og transformeringen én gang, og ikke per rapport.

I dette webinaret skal vi se på hvor enkelt du kan komme i gang med en dataplattform/datavarehus og vi viser flere konkrete eksempler på bruksområder. Vi vil bruke TimeXtender, og vise hvordan du kan ta Power BI et steg videre med en god dataplattform i bunnen. Stikkord er effektivitet, governance, datakvalitet og én versjon av sannheten.

Oslobygg er med og forteller om sine erfaringer. Ved å samle data i et datavarehus har Oslobygg analyser og rapporter innen mange felt slik som økonomi, energiforbruk i bygningsmassen, tilstand på bygg, ledig areal og mye annet. 

 
 

Dette vil du få se


streamlinehq-data-file-bars-search-business-products-100  Hvorfor bør vi ha en dataplattform og hvordan kommer vi raskt i gang  – Per Anders Waaler, Rådgiver, twoday


streamlinehq-data-file-bars-search-business-products-100  Slik jobber vi med Power BI og dataplattform i Oslobygg – Sahdat S. Malik, Senior Business Developer, Oslobygg


streamlinehq-data-file-bars-search-business-products-100  Slik tar du Power BI til neste nivå  – Anne Holst-Dyrnes, Senior Solution Architect,  twoday

Om foredragsholder

Per Anders Waaler
Rådgiver

Få tilgang her